Pusaloto projektas

 

 

Gegužės 6 dieną Pušalote pradeda darbą kūrybinės kraštovaizdžio architektų dirbtuvės, kurių darbo tikslas - aplink valstybės saugomo objekto statusą turinčią sinagogą, suformuoti viešąsias reprezentacines erdves kompaktiškai derančias su sinagogos pastatu. Kūrybinės dirbtuvės organizuojamos vykdant projektą „Pušaloto sinagogos vizualinės erdvės projektas“ kartu su Klaipėdos universiteto mokslininkais ir architektais. Šis projektas yra sudėtinė ilgalaikio projekto “Žydų tautos paveldo suformavimas ir įprasminimas Pušaloto mietelyje“ dalis.

 

Aplink sinagogą esanti rekreacinė zona nėra tinkamai sutvarkyta ir pritaikyta sinagogos matomumo, vertingųjų savybių išryškinimui , neparuošta jos reprezentacinė funkcija. Tolesniam tvarkymui reikalingi profesionalūs sprendiniai, architektūriškai subalansuotas vizualinis projektas, kurį ir ruoš profesionalių architektų grupė: prof. dr. Petras Grecevičius, doc. dr. Jonas Abromas, doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė, dokt. Aurelija Jankauskaitė ir kiti.

Kūrybinių dirbtuvių darbo rezultate bus paruošti sprendiniai, kuriuos įgyvendinus, gamtinė aplinka derėtų kaip neatskiriama sinagogos reprezentuojanti dalis; išplanavimas ir mažoji architektūra funkcionaliai atitiktų laisvalaikio parko paskirtį; sinagoga ir parkas būtų matomi kaip viena visuma, vienas kompleksas, vienas traukos objektas.

Projektą finansuoja Geros valios fondas, Pasvalio r. savivaldybė, Pušaloto bendruomenė; jis vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene.

 

 

Pušaloto prijektai

 

Klaipėdos universiteto kraštovaizdžio architektų kūrybinės dirbtuvės

Pušaloto miestelyje

2019.05.06 – 2019.06.11

 

D A L Y V I A I

 

Eil. Nr.

 

Veiklos pobūdis

Dalyvavimas  kūrybinėse dirbtuvėse

1

Prof. dr. Petras Grecevičius

Atest. Nr. A 927, ATP 927

Kūrybinių dirbtuvių vadyba. Takų sistema, funkciniai ir vizualiniai ryšiai. Konceptualūs sprendiniai. Grupių darbo koordinavimas.

2019.05.06 – 2019.06.10

 

2

Doc.dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

Socialinės geografijos specialistė

Sinagogos aplinkos būklės tyrimas natūroje.

Vietovės dvasia. Galimybių / potencialo vertinimas.

Mikroreljefas, vandenys, augalija, gretimybės, prieinamumas,…

2019.05.06 – 2019.06.07

 

3

Doc. dr. Jonas Abromas

Krašt. architektas

Sinagogos aplinkos būklės vertinimas.

Augalijos vertinimas. Tvarkymo idėjų generavimas.Brėžinių spausdinimas.

Virt

4

Lekt. Aurelija Jankauskaitė

Krašt. architektė

Projekto aiškinamojo rašto rengimas. Sinagogos aplinkos sutvarkymo projektinių sprendinių eskizavimas.

Detalizavimas: funkcinis zonavimas, dendroplanas, gėlynai, poilsio aikštelės, rekreacinė įranga, memorialinė atminties vieta, smulkioji architektūra, stilistika, koloristika,…

 

5

Lekt. Gintautas Jonkus

Skulptorius

Žydų kultūros įamžinimo paminklo eskizo parengimas.

Pagal galimybes

6

Lekt Dovilė Kalkė

Architektė

Sinagogos kultūrinio kraštovaizdžio sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai bei turizmui .

Architektūrinės dallies koordinavimas.

Konsultacijos kultūros paveldo tvarkymo metodikos klausimais

7

KA studentė (magistrantė)

Rasa Sloveckaitė, krašt. architektė

Sinagogos aplinkos sutvarkymo projekto prengimas ir pateikimas.

2019.05.06 – 2019.06.11

 

8

KPAD studentė Karolina Gerikaitė

Sinagogos aplinkos tyrimai, sutvarkymo projekto prengimas ir pateikimas.

2019.05.06 – 2019.06.11

9

KPAD studentė Monika Vėliūtė

Sinagogos aplinkos tyrimai, sutvarkymo projekto prengimas ir pateikimas.

2019.05.06 – 2019.06.11

10

KPAD studentė Kamilė Vaičiūnaitė

Sinagogos aplinkos tyrimai,  sutvarkymo projekto prengimas ir pateikimas.

2019.05.06 – 2019.06.11

11

KPAD studentė Kotryna Budvytytė

Sinagogos aplinkos tyrimai, sutvarkymo projekto prengimas ir pateikimas.

2019.05.06 – 2019.06.11

12

Prof. dr. Rimantas Balsys

Mokslinės konsultacijos

-

 

 

Parengė prof. dr. Petras Grecevičius

 

Klaipėdos universiteto kraštovaizdžio architektų kūrybinės dirbtuvės

Pušaloto miestelyje

2019.05.06 – 2019.06.10

D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr.

Savaitės diena

Veiklos pobūdis

Vieta ir laikas

Atsakingas asmuo

1

2019.05.06

Kūrybinių dirbtuvių dalyvių atvykimas. Apgyvendinmas ir pietūs.

Susipažinimas su Pušaloto miesteliu ir sinagogos istorija.

Bendruomenės lūkesčiai. Tvarkymo galimybės.

Dviejų kūrybinių grupių sudarymas.

Pušaloto seniūnija

Bendruomenės pirmininkas Alvidas Kumpauskas

 

Petras Grecevičius

2

2019.05.07

Sinagogos aplinkos būklės tyrimas natūroje.

Vietovės dvasia. Galimybių / potencialo vertinimas.

Mikroreljefas, vandenys, augalija, gretimybės, prieinamumas,…

Pušaloto sanatorijos sklypas.

9.00-15.00

Petras Grecevičius

Rasa Sloveckaitė

Lekt. Dovilė Kalkė

3

2019.05.08

Sinagogos aplinkos būklės tyrimas natūroje.

Augalijos vertinimas. Tvarkymo idėjų generavimas, eskizavimas, pristatymas, diskusija,..

Takų sistema, funkciniai ir vizualiniai ryšiai.

Sinagogos teritorijos sklypas, progimnazija.

9.00-15.00

Petras Grecevičius

Rasa Sloveckaitė

Doc. dr. Jonas Abromas

Lekt. Dovilė Kalkė

4

2019.05.09

Sinagogos aplinkos sutvarkymo projektinių sprendinių eskizavimas.

Detalizavimas: funkcinis zonavimas, dendroplanas, gėlynai, poilsio aikštelės, rekreacinė įranga, memorialinė atminties vieta, smulkioji architektūra, stilistika, koloristika,…

Progimnazija

9.00-15.00

Petras Grecevičius

Rasa Sloveckaitė

Lekt. Aurelija Jankauskaitė

5

2019.05.10

Sinagogos aplinkos sutvarkymo projekto pagrindinių sprendinių vizualizavimas, brėžinių ir aiškinamojo rašto parengimas.

Progimnazija

Rasa Sloveckaitė

Lekt. Aurelija Jankauskaitė

6

2019.05.11

Sinagogos kultūrinio kraštovaizdžio sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai bei turizmui projekto pristatymas Pušaloto bendruomenei.

Pušaloto seniūnija

Bendruomenės pirmininkas Alvidas Kumpauskas

Rasa Sloveckaitė

7

2019.06.21

Sinagogos aplinkos sutvarkymo projekto užbaigimas ir pateikimas.

 

Bendruomenės pirmininkas Alvidas Kumpauskas

 

P.S. Papildomos priemonės:

1. Paskaita bendruomenės nariams apie kraštovaizdžio tendencijas pasaulyje.

2. Ekskursijos studentams (Joniškėlio dvaro sodyba, kt.)

 

3. Kita,…

 

2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2019 metai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai