Pasaulis ruošiasi minėti Pergalės prieš nacistinę Vokietiją ir jos sąjungininkus 75-etį.

Panevėžio miesto žydų bendruomenėje irgi prasidėjo šiai įsimintinai datai skirti renginiai.

Rusijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Maksim Sibilev įteikė jubiliejinius medalius mūsų bendruomenės senjorams – karo veteranui Jurijui Smirnovui (Raak) ir Leningrado blokados dalyviui Jefimui Grafman.

Jurij Smirnov (Raak) per stebuklą liko gyvas būdamas 7 metų mažametis kalinys. Jo mama sudegino visus dokumentus, taip išgelbėdama save ir savo vaikus.

1943 m. Jurij, dar vaikas, buvo atvežtas iš Pskovo su broliu ir seserimi į Šiaulių getą.

Po karo Jurij liko gyventi Aukštaitijos sostinėje ir ilgus metus dirbo Panevėžio geležinkelyje.

Jefim Grafman gimė Leningrade (dabartiniame Peterburge) ir karo metu su motina bei dviem seserimis buvo miesto-didvyrio blokados dalyviai. Viena sesuo mirė nuo bado ir palaidota Leningrade. 1943 m. Jefim su motina ir likusia seserimi buvo evakuoti į Rusijos gilumą. Tėvas Semion Grafman tuo metu kariavo fronte. Į Panevėžį Semion Grafman atvyko kaip karininkas, ir su savim atsivežė savo šeimą.

Svečiai iš Rusijos ambasados Lietuvoje garbingai pasveikino mūsų bendruomenės narius su Pergalės diena, padėkojo ir palinkėjo sveikatos.

„Ačiū, kad gyvenate“ – paspaudęs ranką pasakė M. Sibilev.

 

Aukštaitijos sostinėje – dviguba šventė: kovo 8-oji ir PURIM

2020 m. kovo mėn. 8 d. Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai bei svečiai susirinko dar dažais po remonto kvepiančiuose ir dar jaukesnėse patalpose švęsti Tarptautinės moters dienos ir linksmos pavasariškos žydų Purim šventės.

Kartu su visais dvigubą šventę minėjo ir Grafman šeima su savo tėvu Michailu Grafman, besveikstančiu po penkto insulto, bendruomenės senjorai ir jaunimas.

Į renginį buvo pakviesti svečiai: Panevėžio VSDFV direktorius Alfonsas Petrauskas, Pasaulio žydų teisuolio Jono Markevičiaus dukra Janina.

Linksma pavasario šventė prasidėjo nuo moterų ir merginų pasveikinimo su kovo 8-aja. Panevėžio žydų bendruomenės (PŽB) pirmininkas Gennady Kofman perskaitė sveikinimą, paskelbtą Panevėžio dienraštyje „Sekundė“

„Mielos moterys, su pirmaisiais pavasario žiedais, su pirmąja vyturėlių giesme. Laimės, džiaugsmo, sveikatos, energijos linkime jūsų dienos proga...“

Moterys gavo gėlių ir saldžių dovanų – šokolado.

Antroji pobūvio dalis buvo skirta PURIM šventei

Sveikinimą tęsė PŽB pirmininkas Gennady Kofman: „....Su PURIM švente visus ! Sveikiname visus su mūsų linksma ir džiaugsminga pavasario švente – PURIM. Linkime geros nuotaikos, šiltų pasibuvimų kartu ir džiaugiamės, kad žydų tauta, nors išblaškyta po visą pasaulį, bet liko draugiška ir stipri“.

Svečiams ir PŽB nariams buvo priminta žydų tautos istorija. Perskaityta jaudinanti Magillat Esther istorija apie žydų tautos išgelbėjimą Persijoje. Savo ministro įtakotas karalius Achašveroš sugalvojo sunaikinti žydų tautą. Herojė Estera su savo dėde Mordechai atskleidė blogus planus ir išgelbėjo žydų tautą.

Šventė buvo linksma, grojo muzika. Atmosfera buvo nuoširdi. Skambėjo sveikinimo žodžiai ne tik moterims, bet ir senjorams, jaunimui ir svečiams.

2005 m. renginiai
2006 m. renginiai
2007 m. renginiai
2008 m. renginiai
2009 m. renginiai
2010 m. renginiai
2011 m. renginiai
2012 m. renginiai
2013 m. renginiai
2014 m. renginiai
2015 m. renginiai
2016 m. renginiai
2017 m. renginiai
2018 m. renginiai
2019 m. renginiai
2020 m. renginiai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai