Holokausto aukų paminėjimas

Panevėžys 2018

SY01462_              Gerbiamieji,

Kviečiame  dalyvauti renginyje, skirtame Tarptautinės Holokausto aukų dienos paminėjime. Šios datos minėjimas siejamas su 1945 metais, kuomet, dar tebevykstant Antrajam pasauliniam karui, sausio 27 dieną buvo išlaisvinti Aušvico koncentracijos stovyklos kaliniai. Aušvico koncentracijos stovykla – didžiausia nacistinės Vokietijos įkurta koncentracijos ir naikinimo stovykla, kurioje nužudyta apie 1,5 mln. žmonių, iš kurių apie 1 mln. – žydų.

Renginys vyks 2018 m. sausio 26 d. buvusiose žydų kapinėse, prie memorialo, Atminties skvere, Vasario 16-osios g., prie Vyturio progimnazijos.

                                                 Programa

14.00 val. – atidarymas, vainikų padėjimas prie memorialo  „Liūdinti žydų motina”, pranešimai;

15.00 val. – išvykimas į masinių žudynių vietą „Kurganavos Mišką“, kur buvo nužudyta 8 tūkstančiai Panevėžio žydų.

                                     RENGINYS PŽB BŪSTINĖJE

16.00 val.  – knygų ir foto parodos atidarymas – HOLOKAUSTO TRAGEDIJA.

 17.00 val. – pertrauka – arbata, kava.

17.00 val. – forumas „Pasakyk savo vaikui“

Laukiame Jūsų šiame renginyje!

 

Pagarbiai,

 

PŽB          VALDYBA

 

 

Ar galima tai pamiršti?

Tikrai neįmanoma pamiršti nacistinės Vokietijos nusikaltimų, kurie buvo įvykdyti II-ojo Pasaulinio karo metais. Maža to, būti šališku ir manyti kad tavęs tai neliečia – dvigubas nusikaltimas. Šiais žodžiais pradėjo savo kalbą Panevėžio miesto mero pavaduotojas Petras Luomanas mitinge, skirtame Tarptautinei Holokausto dienai, prie memorialo „Liūdinti žydų motina“ Panevėžio miesto žydų kapinėse.

Šiandien net žvarbus oras ir nesibaigiantis lietus primena mums tragišką Holokausto laikmetį, kai buvo žvėriškai sunaikinti 6 mln. Europos žydų. Pasaulyje neturi būti vietos antisimetizmui, taip pat, kaip ir terorizmui, karams ir nepakantumui vieni kitiems. 

Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės vykdantysis direktorius Renaldas Vaisbrodas, mitinge pasakė, kad šiandien mes minime visus nukankintus ir sušaudytus žydus visuose Lietuvos miestuose ir vietovėse, jų daugiau negu 200 tūkstančių. Tik nedaugeliui pavyko išgyventi  koncentracijos stovyklose, getuose, kalėjimuose siaubingais karo metais. Daugiau negu 600 tkst. žydų kariavo II-ojo Pasaulinio karo metu prieš  nacistinę Vokietiją. Daugelis žuvo arba grįžo iš karo laukų, tapę invalidais. Mums ir mūsų kartai svarbu išsaugoti Holokausto atminimą.

Mitingo dalyvių rankose matyti lentelės su užrašu „WE REMEMBER“ ir „MES PRISIMENAME“. Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman  priminė susirinkusiems, kad 2005 metais Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimtas sprendimas, sausio 27-ąją paskelbti Tarptautine Holokausto aukų atminimo diena. Holokausto dienos atminimo akcijos vyksta daugeliuose šalių, o t.p. pasakė, kad, – „ šiandien visas Pasaulis mini Tarptautinę Holokausto dieną“. Šios datos minėjimas siejamas su 1945 metais, kuomet dar tebevykstant II-ąjam Pasauliniam karui sausio 27 d. buvo išlaisvinti Aušvicos-Berkenau koncentracijos stovyklos kaliniai. Ši stovykla buvo didžiausia nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovykla, kurioje nužudyta 1,5 mln. žmonių, iš kurių daugiau negu 1 mln. žydų vyrų, moterų, ir vaikų. Ši tragedija, įvykusi per II-ajį Pasaulinį karą buvo suplanuota nacistinių vokiečių vadovybės. Buvo žudomi nekalti civiliai žmonės. Visas pasaulis pripažino, kad Holokaustas neturi būti užmirštas. Mes neturime užmiršti tų žmonių, kurie buvo žvėriškai nukankinti ir nužudyti. Gėda tiems, kurie bando ištrinti šį nusikaltimą šiuolaikinio jaunimo atmintyje!  Tylos minute buvo pagerbtas nekaltų aukų atminimas…

„Mes prisimename šiandien ir tuos, kurie rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo neišvengiamos mirties“, – pasakė Gennady Kofman. Tokių išgelbėtų vaikai Vidmantas ir Janina Markevičiai šiandien su mumis. Tai Juozo Markevičiaus šeima, pati turėjusi septynis vaikus, pusantrų metų slėpė devynių žmonių žydų šeimą, kuri dabar gyvena Izraelyje.

Atminimo ceremonija Panevėžyje tęsėsi prie paminklo „Geto vartai“. 1941 m. liepos – rugpjūčio mėnesį į getą buvo suvaryta daugiau negu 10 tūkst. Panevėžio miesto ir jo apylinkių, žydų. Iš viso Kurganavos miške, Žaliojoje Girioje ir Staniūnuose, nužudyta daugiau negu 13 tūkst. žydų.

Tarptautine Holokausto atminimo dienos minėjimas baigėsi Panevėžio žydų bendruomenės būstinėje dokumentinių filmų apie Aušvico-Berkenau koncentracijos stovyklą peržiūra, po to buvo uždegtos Šabato žvakės.

Atsisveikinimo spektaklis „Visada tavo. Ana Frank“ Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre

Daugiau negu 10 metų Panevėžio miesto Juozo Miltinio dramos teatro režisierius Valerijus Jevsejevas pristato ne vaikiško mąstymo mergaitės Anos Frank istoriją, kuri sukrečia žiūrovus. Ši istorija apie dūžtančius nekaltų žmonių gyvenimus, jų baimę ir begalinį tikėjimą, kad karas kada nors pasibaigs. Spektaklis režisuotas pagal Anos Frank dienoraštį, kuriame aprašyti įvykiai nuo 1942 m. birželio 12 dienos iki 1944 m. rugpjūčio 1 dienos, kai mergaitė gyveno slėptuvėje, baimindamasi mirties. Vienintelė paauglės kaltė – jos tautybė. Ana Frank – žydaitė, kurios vaikystę ženklina Antrojo pasaulinio karo siaubas – nacių užmačios sunaikinti visus žydus. Šis spektaklis buvo rodomas Lietuvos teatrų scenose.

2018 m. vasario 4 dieną vyko atsisveikinimo spektaklio „Visada tavo. Ana Frank“ pasirodymas Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro scenoje. Peržiūroje dalyvavo Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai. Spektaklio tema labai aktuali ir šiandien. Šiais metais minėsime 75-ų metų Vilniaus geto likvidavimo metines.

Pasibaigus spektakliui, Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai širdingai padėkojo režisieriui Valerijui Jevsejevui ir aktoriams už aukštą profesionalumą ir temos aktualumą.

Renginys Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre baigėsi operos solisto, tenoro Rafailo Karpio žydiškų dainų koncertu. Dainininkas vertė dainų tekstus iš idiš kalbos į lietuvių, kad žiūrovai suprastų jų turinį. Perpildytos Panevėžio miesto teatro salės žiūrovai jautriai klausėsi Rafailo dainų. Koncerto pabaigoje Rafailas atliko „Kadišą“ (paminėjimo malda), skirtą Holokausto aukoms. Panevėžiečiai ovacijomis palydėjo operos solistą Rafailą Karpį.

Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio minėjime paminėti ir Panevėžio žydų savanoriai

Apie Panevėžio krašto žydus savanorius ir jų indėlį Lietuvos Nepriklausomybės kovose galima skaityti E. Bendikaitės straipsnyje “Lai kalba žygiai ir faktai”: Panevėžio krašto žydai Nepriklausomybės kovose, kurį galima rasti 2018 m. išleistoje Panevėžio kraštotyros muziejaus knygoje “Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai”.

” Nesiliaujantis civilių terorizavimas, savavališkas turto grobstymas vertė Panevėžio krašto vyrus jungtis į apsaugos būrius, kad apsigintų patys ir apgintų aplinkinius kaimus bei miestelius. Į jų gretas taip pat savanoriškai stojo jauni apylinkėse gyvenantys žydai.

Tris panevėžiečių Feinbergų šeimos sūnus karas išskyrė. Icikas ir  Leizeris tapo vokiečių karo belaisviais, o jaunesnysis Mejeris pakliuvo į rusų nelaisvę. Broliai karą išgyveno, bet į gimtąjį miestą grįžo tik trečiajame dešimtmetyje.

1919 m. savanoris eilinis Michelis Goldbergas kovojo ir žuvo kaudamasis už Lietuvos nepriklausomybę prie Panevėžio ir buvo palaidotas miesto žydų kapinėse.

Panevėžiečiai savanoriai Rafas Abraomas ir Šlavinskas Mejeris miesto komendantūros tarnybon stojo 1919 m. vasaros viduryje.

Lietuvos nepriklausomybės kovose įvairiuose Lietuvos frontuose galėjo kautis daugiau nei 80 žydų savanorių ir šauktinių iš Panevėžio krašto. Didžioji jų dalis buvo mobilizuoti į Lietuvos kariuomenę 1919–1920 m.

Panevėžio žydų kapinėse buvo palaidoti 6 kovose žuvę savanoriai: Goldbergas Michelis, tarnavo Panevėžio  batalione, žuvo 1919 m. balandžio 4 d.,Goldmanas Borisas, tarnavo 4-tame pėstininkų pulke, žuvo 1919 m. lapkričio 7 d.  Itkinas Šmuelis, tarnavo 9-tame pėstininkų pulke, mirė 1920 m. rugsėjo 1 d. Rolas Salomonas, tarnavo 9-tame pėstininkų pulke, mirė 1920 m. rugsėjo 1 d.Šerenzonas Juda,  mirė nuo šiltinės 1922 m. gegužės 15 d.Šternas Elijas, tarnavo 4-tame pėstininkų pulke, žuvo 1925 m. birželio 15 d.Daugelio Panevėžio krašto žydų karių likimas vienodas: 1941 m. vasaros pabaigoje ar ankstyvą rudenį buvo brutaliai nužudyti tame pačiame krašte, už kurį kovėsi Nepriklausomybės kovose. Tokios lemties neišvengė net kūrėjo savanorio medaliais apdovanoti kraštiečiai žydai.”

Pagerbdami kovotojus už Lietuvos nepriklausomybę Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai kartu su moksleiviais uždegė žvakes žydų kapinėse, kur palaidoti žydai savanoriai.

Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo šventės proga Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai buvo pakviesti švęsti drauge su Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla, taip pat dalyvauti Panevėžio Kraštotyros muziejuje tautodailininko A. Petrulio parodos „Dovana Lietuvai ir muziejui“ atidaryme.

Izraelio ambasados dovana panevėžiečiams ir Purimo šventė Panevėžyje

„Lietuvai švenčiant valstybingumo atkūrimo šimtmetį, savo šventę – 70-metį mini ir Izraelis. Tačiau mus sieja ne tik panašios šventės. Džiaugiuosi gražiu mūsų bendradarbiavimu ir šiltu bendravimu su ambasada. Jau netrukus Panevėžyje sulauksime Izraelio kino festivalio, na o šiandien malonu sveikinti Jus koncerte, kurį mums taip pat dovanoja Izraelio ambasada ir ambasadorius Amir Maimon. Naudodamasis proga, noriu padėkoti ambasadoriui už bendradarbiavimą ir mūsų kultūrų suartinimą“,- prieš koncertą sakė miesto meras Rytis Račkauskas kuris vyko  perpildytoje Panevėžio Dailės galerijos salėje .

Izraelio ambasadorius Amir Maimon padėkojo panevėžiečiams už dėmesį džiazo atlikėjams iš Izraelio Iris ir Ofer Portugaly ir į  koncertą susirinkusiems Panevėžio žydų bendruomenėms nariams. Koncertas paliko puikų ispūdį visiems žiūrovams.

Po koncerto Izraelio ambasadorius Amir Maimon, Panevėžio miesto meras  Rytis Račkauskas ir abu  koncerto atlikėjai Iris ir Ofer Portugaly dalyvavo Purimo šventėje kartu su Panevėžio miesto žydų bendruomene, kurioje visi vaikai gavo dovanėles.

Izraelio ambasada, siekdama plėtoti glaudesnius kultūrinius ryšius, gegužės mėnesį Panevėžyje ketina surengti ir kino projektą „Izraelio kinas tavo mieste“, – pažadėjo ambasadorius Amir Maimon.

Tarptautinė moters diena švenčiama Panevėžyje kartu su miesto žydų bendruomene

Kovo 8 dieną Panevėžio m. žydų bendruomenė kartu su Panevėžio miesto Dailės galerija organizavo koncertą, skirtą Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui, tolerancijai ir moterų dienos šventei.  Dailes galerijos salėje  koncertavo  Lietuvoje puikiai žinomi atlikėjai: smuikininkai Borisas Traubas ir Boris Livschiz (Šveicarija), pianistė Rūta Mikelaitytė – Kašubienė.

Renginyje dalyvavo Panevėžio m. meras Rytis Mykolas Račkauskas, mero pavaduotojas Petras Luomanas, tarybos nariai Alfonsas Petrauskas, Kęstutis Lukoševičius, Savivaldybės direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė.

Sausakimša salė ūžė nuo aplodismentų. Atsidėkodamas už gerą koncertą, Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman atlikėjams įteikė pavasarinių gėlių, pasveikino visus susirinkusius su  šventėmis ir palinkėjo sveikatos, ramybės ir supratimo. Ši pavasario šventė negali nedžiuginti! . Panevėžio m. žydų bendruomenės vyrai bei garbingi svečiai Borisas Traubas ir Boris Livschiz susirinko bendruomenės patalpose pagerbti moterų. Skambėjo sveikinimo žodžiai. Kiekvienas vyras, dalyvavęs šventėje, pakėlė taurę šampano, pasakė tostą, skirtą Tarptautinei moters dienai.  Visus džiugino nuoširdi atmosfera.

Šventės rėmėjai GVF ir Lietuvos žydų (litvakų) žydų bendruomenė.

Liudviko Zamenhofo paroda Panevėžyje

Parodos organizatoriai labai džiaugėsi, kad į renginį atvyko garbūs svečiai: Lenkijos instituto direktoriaus pavaduotojas, Lenkijos Respublikos ambasados pirmasis patarėjas Pavel Krupka ir Panevėžio vyskupas emeritas bei 2017 metų  rajono savivaldybės Garbės pilietis Jonas Kauneckas. Panevėžio miesto esperantininkai  dėkingi Panevėžio miesto savivaldybei už suteiktą erdvę  parodos eksponavimui, dėkota mero pavaduotojui, Petrui Luomanui bei Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkei Loretai Masiliūnienei už geranoriškumą ir palaikymą.Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady  Kofman, atvykęs į parodos atidarymą, buvo pasiruošęs tarsi egzaminui. Puikiai išstudijavęs kai kuriuos istorijos faktus, su istorine foto nuotrauka ir išsamiais paaiškinimais iš archyvo, jis dar konsultavosi su atsakingais asmenimis. G,Kofmanas patikino, kad L. L.Zamenhofo – vieno žymiausių pasaulio litvakų sukurta kalba, tikrai paskatins tautas geriau pažinti viena kitą ir draugiškai bendradarbiauti.

Liudvikas Zamenhofas

Panevėžyje pavienių esperantininkų buvo jau nuo XX a. pradžios. Jie individualiai dalyvaudavo Lietuvos esperantininkų veikloje. 1922 – 1923 metais Panevėžio esperantininkai ėmė burtis, 1927 m. buvo įregistruota draugija, buvo aktyviai mokoma Esperanto kalbos.Pertraukėlės metu ponia Vaida ypač domėjosi Esperanto kalba ir po pokalbio su Panevėžio esperanto klubo „Revo“ pirmininke Vida  Kulikauskiene jau žinojo nemažai esperantiškų žodžių. Visus sudomino Panevėžio informacijos centro „Europe Direct“ vadovės Alinos Misiūnienės surastos sąsajos tarp Europoje garsių žmonių ir L. L.Zamenhofo bei Panevėžio švietimo centro suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinatorės Virginijos Juknienės džiugios naujienos. Pasak jos, gali atsirasti tokia galimybė Panevėžio švietimo centre mokytis Esperanto kalbos. Be jau minėtų svečių parodos atidaryme dalyvavo ir Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ narės bei specialiai į šventę atvykę svečiai iš Vilniaus – Visuotinės taikos federacijos (VTF) nariai: Jūratė, Augustinas  ir Vladimiras Chocholskiai.

Paroda veiks iki š. m. balandžio 15 d. Parodos organizatoriai maloniai kviečia visus, kurie yra neabejingi genialiam XIX amžiaus lingvistiniam išradimui – Esperanto kalbai, susipažinti su Lietuva ir savo gyvenimu bei veikla susijusiu, tarptautinės Esperanto kalbos kūrėju L. L. Zamenhofu, pasirašinėjusiu slapyvardžiu „Doktoro Esperanto“ – „Daktaras, turintis viltį“.

Sugrįžimas prie šaknų

Jau antrą kartą  Panevėžį  aplanko žydų  jaunimas  iki 18 metų, iš  Odesos, Kijevo, Minsko, Gomelio, Maskvos, San Peterburgo, Hersono, Krasnojarsko iš viso  85  žmonių grupė,  kurie atvažiavo  pagal projektą,  ’’Sugrįžimas prie šaknų’’.  Atvykimo tikslas – susipažinti su Lietuvos žydų  ir  Panevėžio krašto  žydų kultūros paveldo  istorija.  Lankydami   išlikusias žydų kapines, sinagogą, mokyklą jie  pamatė  savo akimis išlikusį paveldą, kuris turi savo paskirtį ir likimą. Panevėžyje mokiniai sužinojo liūdną istoriją, kurią papasakojo Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas G. Kofman, apie žydų kapinių sunaikinimą 1966 m.  ir paminklinių  akmenų panaudojimą   J. Miltinio teatro sienos statybai.  Panevėžio žydų bendruomenė  dėjo  daug pastangų, kad šie akmenys būtų sugrąžinti į kapines, kur dabar pastatytas memorialas „Liūdinti žydų motina“. Jaunimas dėmesingai išklausė Panevėžio žydų  istoriją iki Antrojo pasaulinio karo. Delegacija aplankė buvusią  Panevėžio ješivą, kurią įkūrė žinomas rabinas Josefas  Kahanemanas. Susipažinę su miestu, moksleiviai išvyko į Subačiaus miestelį, kur taip pat apsilankė senose  žydų kapinėse. Gaila, kad lietus  sutrukdė kapinių tvarkymo darbus. Moksleivius ten pasitiko seniūnas Vidmantas Paliulis, kuris pernai daug dėmesio skyrė  Subačiaus žydų  vadinamų “Paryžiaus” kapinių tvarkymui .“ Kapinės pavadintos  “Paryžiaus” dėl to, – pasakojo seniūnas, kad šalia buvo Paryžiaus kaimelis. Šiais metais paruoštas projektas galutiniam kapinių sutvarkymui.“

Po to visi atvažiavo į Panevėžio žydų bendruomenę, kur buvo šiltai sutikti ir pavaišinti.

Panevėžio žydų bendruomenė švenčia Pesachą

„Pesach“ išvertus iš hebrajų kalbos reiškia „praėjo pro šalį“. Galvoje turimaS Biblijoje aprašytas vienas iš „Egipto bausmių“ epizodas. Kadangi faraonas atsisakė žydus išlaisvinti iš vergovės, jį ir visus jo šalies gyventojus užgriuvo baisios nelaimės. Paskutinė buvo kiekvienos šeimos pirmagimio mirtis. Bet žydų šis nuosprendis nepalietė, nelaimė neužklupo jų namų – tai yra Dievas „praėjo pro šalį“. Šiuo pasakojimu Gennady Kofman pradėjo pokalbį su Panevėžio Rožyno progimnazijos vyresniųjų klasių mokiniais.

Panevėžio Rožyno progimnazijos, Tolerancijos ugdymo centro mokiniai kartu su mokytoja G. Žilyte, kovo 27 d. lankėsi Panevėžio Žydų bendruomenėje. Pasitinkant Pesacho šventę, atsirado tradicija sulaukti sveikinimų ne tik iš žydų draugų ir kolegų, bet ir iš lietuvių bendruomenės bei miesto jaunimo. Gimnazijos mokiniai žydų bendruomenei padovanojo savo rankomis pagamintų Pesacho šventei skirtų atvirukų  kolekciją.

O jau pirmąjį Pesacho šventės vakarą miesto žydai ir svečiai iš Vilniaus bei Čikagos susirinko prie šventinio stalo pravesti pirmąjį Sėderį. Šventę pradėjo jauni rabinai Kalman ir Meer. Vakarienė vyko keliais etapais, buvo geriamos keturios vyno taurės, tiek, kiek buvo duota pažadų Dievo išrinktai tautai. Penkta taurė nepaliesta – ji skirta pranašui Elijui. Sėderio metu buvo uždegtos žvakės, skaitomos maldos ir pašventinimai iš Agados, dainuojama ir šokama.

Tradiciškai žydų bendruomenės nariai susirinko antrą dieną į antrąjį sėderį, kuriame išsamiai buvo skaitoma Agada ir diskutuojama vakaro tema.

Gerbiamieji Lietuvos žydų bendruomenės nariai,

Sveikiname Jus su Pesacho švente, kuri mums simbolizuoja laisvę, laimę, galimybę gyventi.

Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems sveikatos ir geros nuotaikos.

Maskvoje lankėsi Lietuvos žydų bendruomenės delegacija

Jau kelerius metus Rusijos žydų kongresas, kuris yra Maskvoje, organizuoja įvairių šalių Pasaulio Tautų Teisuoliams skirtus renginių ciklus, kartu su užsienio valstybių ambasadomis.

Šiais metais labdaros fondas “Rusijos žydų kongresas” kartu su Lietuvos ambasada Rusijoje  organizavo renginį, skirtą Lietuvos Pasaulio Tautų Teisuoliams, kurie rizikuodami savo ir savo šeimos narių gyvybėmis, gelbėjo pasmerktus mirti žydus. Į renginį buvo pakviesti atstovai iš Lietuvos žydų bendruomenės bei Pasaulio Tautų Teisuolių artimieji.

Lietuvos delegacijoje: Lietuvos ambasadorius Rusijoje J. E. Remigijus Motuzas, Pasaulio Tautų Teisuolio Kazio Griniaus giminaitis Kauno miesto Kazio Griniaus vardo progimnazijos direktorius Stanislovas Šimanauskas, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės pavaduotojas Leonidas Melnikas ir Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas – LŽB Tarybos narys Gennadyj Kofman. Renginio atidarymo metu sveikinimo žodį tarė Lietuvos ambasadorius Rusijoje J. E. R. Motuzas. Jis pabrėžė, kad šiandien Lietuva švenčia 100 metų valstybingumo atkūrimo sukaktį, o Izraelis – 70 metų. Kiekvienais metais, pažymint Holokausto dieną, Lietuvoje šalies Prezidentė apdovanoja Lietuvos žydų gelbėtojus Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Žydų gelbėtojai, nepabūgę jiems grėsusio pavojaus, kartu su savo artimaisiais, draugais ar bendraminčiais pasipriešinę okupaciniam režimui ir išgelbėjo ne vienam savo kaimynui, draugui, pažįstamam gyvybę.

Izraelio ambasadorius Rusijoje Gary Korn pareiškė, kad būdamas Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje ir Latvijoje, dalyvavo renginiuose, skirtuose Pasaulio Tautų Teisuolių pagerbimui, priminė apie lietuvių ir kitų tautų žmonių žygdarbius, gelbėjant žydus nuo nacistinio režimo. Žydų gelbėtojai priešinosi nežmoniškiems nacių įsakymams, dėl jų bebaimio pasiaukojimo ir sumanumo pavyko išgelbėti ne vienam, nekaltai persekiojamam žmogui gyvybę.

Profesorius Leonidas Melnikas akcentavo kaip pavyzdį Pasaulio Tautų Teisuolio Sauliaus Sondeckio šeimos didvyriškumą. Jis priminė forumo dalyviams visą istoriją, kai rizikuodamas savo ir savo  šeimos narių gyvybėmis išgelbėjo žydus. Taip pat pabrėžė, kad šiandien, gyvenant demokratinėje Lietuvoje, neturi būti vietos antisemitizmui ir ksenofobijai.

Gennadyj Kofman pasveikino Rusijos žydų kongresą ir forumo dalyvius LŽB pirmininkės Fainos Kukliansky vardu. Taip pat papasakojo istoriją apie Pasaulio Tautų Teisuolio iš Kupiškio Juozo Markevičiaus šeimą, kuri karo metais, turėdama savo aštuonis vaikus, gelbėjo aštuonių žydų gyvybes. Juozo Markevičiaus vaikai yra Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai. Kasmet minėdami rugsėjo 23 dieną – Lietuvos žydų genocido dieną – jie dalyvauja kartu su Panevėžio miesto žydų bendruomene. Šio renginio metu nepamirštami ir Pasaulio Tautų Teisuolių vardai. Jis pabrėžė, kad kasmet iš visos Lietuvos mokyklų ir gimnazijų mokytojai važiuoja į Jad Vašemo muziejų Jeruzalėje mokytis, o po to visas žinias perduoda savo mokiniams. Jad Vašeme jie ne tik susipažino su Holokausto istorija, bet ir su Pasaulio Tautų Teisuolių alėja, kur muziejaus sienoje iškalti daugiau nei 800 lietuvių, kurie gelbėjo žydus, vardai ir pavardės. Baigdamas Gennadyj Kofman Rusijos žydų kongresui ir Izraelio bei Lietuvos ambasadoriams padovanojo nuo LŽB knygas ir žydiškus kalendorius, kuriuose paminėti Lietuvos Pasaulio Tautų Teisuoliai.

Savo pranešime Kauno miesto Kazio Griniaus vardo progimnazijos direktorius Stanislovas Šimanauskas papasakojo Lietuvos Prezidento, gydytojo, Pasaulio Tautų Teisuolio Kazio Griniaus istoriją. Karo metais jo šeimos namuose prisiglaudė žmonos Kristinos pažįstamas Dmitrijus Gelpernas. Taip pat jis padėdavo  žydams vaistais.

Forumo pabaigoje dalyviams buvo pristatytas dokumentinis filmas “Aš palieku tau savo vaiką” apie Laučiaus Telesforo išgelbėjimą.

Premjeras Saulius Skvernelis: saugokime bendrą Lietuvos ir Izraelio kultūrinį paveldą

LŽB surengė pikniką švęsdama Izraelio 70-metį

Švęsdama Izraelio 70-metį Lietuvos Žydų bendruomenė surengė smagų ir nuoširdų pikniką Vilniaus senamiestyje. Džiaugėmės puikiu saulėtu oru ir pavasario žaluma. Giedojome Izraelio himną.

Gerą šventišką toną piknikui suteikė ansamblio „Fajerlech“ solistai, uždainavę žydiškas dainas. Šokti tradicinių šokių raginti nereikėjo, kojos pačios kvietė į ratą. Nuotaikingą šventės programą sukūrėme patys savo nuotaika, pasimėgavę vaišėmis.

Vieną šokį keitė kitas ir taip iki pikniko pabaigos. Susirinko daug bendruomenės narių, atėjo šeimos su vaikais ir anūkais. Vieni kepė grilyje kepsnius, kiti serviravo stalus, mažieji suposi, žaidė ir lakstė lenktyniaudami.

Panevėžio žydų bendruomenę lanko savo šaknis branginantys žydai

Į Panevėžio miesto žydų bendruomenę atvyko Navias ir Frame šeimų palikuonys, kuriuos iš Vilniaus atlydėjo gidas Viljamas Žitkauskas.  Jų kelionės tikslas – ištirti savo giminės šaknis ir kuo daugiau sužinoti apie prosenelius.

Prie puodelio arbatos svečiai papasakojo šeimų istorijas. Jų šaknys prasidėjo Lietuvoje, Raguvos miestelyje. 1894 m. Raguvoje  gimė ir gyveno jų prosenelis Isaak  Frame, turėjo odos dirbtuvėles, o prosenelės šaknys Pašventinyje, Šiaulių rajone.

XX a.  pradžioje Isaak Frame ir Navias šeimos emigravo į Pietų Afrikos Respubliką. Vėliau apie 1900-1910 m. visi skirtingais keliais emigravo į Kanadą, Izraelį, Angliją, Kiniją.

Malonioje aplinkoje Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman svečiams  papasakojo tarpukario laikotarpiu Panevėžyje gyvenusių  žydų istoriją, parodė dokumentinį filmą, atsakė į svečių užduotus klausimus. Su dideliu susidomėjimu  atvykusieji  apžiūrėjo Panevėžio žydų bendruomenės istorijos muziejaus „Panevėžio žydų istorijos fragmentai“ nuotraukas.

Susitikimo pabaigoje svečiai nuoširdžiai padėkojo bendruomenės pirmininkui už svetingumą ir suteiktą jiems labai vertingą istorinę informaciją, palinkėjo kuo geriausios kloties.

Beieškant Todes šeimos šaknų Panevėžyje

Panevėžio žydų bendruomenėje gegužės mėn. 15 dieną apsilankė dvi šeimos iš Jungtinių Amerikos Valstijų  ir Izraelio. Jack Todes su žmona Rose atvyko iš Filadelfijos, o jo sesuo Philippa Segan su vyru Benjaminu atvyko iš Kibbutz  miesto Izraelyje. Jack ir Philippa yra aštunta Todes šeimos karta.  Jų protėviai gyveno Ukmergės gatvėje Panevėžyje. Senelis Todes 1890 m. buvo Panevėžio miesto tarybos narys. Ši šeima turėjo nekilnojamojo turto, parduotuvių ir fabrikų.

Philippa Segan nors ir gyvena Izraelyje nepamiršo savo šeimos šaknų Panevėžio mieste. Ji dideliu susidomėjusi apžiūrėjo žydų bendruomenės nuotraukų archyvą, gilinosi į archyvinius duomenis ir žadėjo palaikyti ryšius, kad būtų galima gauti kuo daugiau informacijos apie savo giminaičių praeitį.

Segan vyro sesuo Fiedelman gyvena Neve Hand netoli Jeruzalės. Ji taip pat lankėsi Panevėžio žydų bendruomenėje, nors jos protėviai gyvena Vilniuje. Fiedelman giminaičiai iš motinos pusės Zavel ir Solečnik sušaudyti Paneriuose Vilniuje, o motina Rose Zavel yra gyva ir gyvena Izraelyje. Šiemet jai sukako 97 metai.

Po susitikimo visi svečiai lydimi bendruomenės pirmininko Gennady Kofman įšvyko į masinių žydų žudynių vietą Kurganavos miške, kur prasidėjus karui, buvo sušaudyti dvidešimt keturi Todes šeimos nariai. Panevėžio miesto žydų bendruomenė šiltai ir maloniai priima svečius, kurie domisi savo protėvių šaknimis. Tokie susitikimai naudingi ne tik svečiams, bet ir žydų bendruomenei.

Pergalės prieš fašizmą diena minima Panevėžyje

Saulėtą gegužės 9-osios rytą Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai kartu su Panevėžio miesto visuomene susirinko prie memorialo, skirto „Nežinomam kariui“, kur palaidoti 1941 – 1945 m. žuvusieji karo dalyviai Panevėžyje ir Panevėžio apskrityje. Šis renginys skirtas Pergalės prieš fašizmą dienai. Per Antrąjį pasaulinį karą nukentėjo visų tautybių žmonės, taip pat ir žydai, kurie procentine išraiška  nukentėjo labiausiai. Panevėžio žydų bendruomenės nariai padėjo gėles ir uždegė žvakes prie paminklo „Geto vartai“ buvusioje žydų geto vietoje. Visi susirinkusieji tylos minute pagerbė Holokausto aukas Panevėžio mieste ir rajone, kur žuvo daugiau negu 13000 žydų. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Rusijos ambasados Lietuvoje patarėjas L. Nikolaj Jurjevič  ir Baltarusijos ambasados Lietuvoje patarėjas Aleksandras Ignatenko.  Garbingi svečiai palinkėjo visiems taikos ir ramybės.

Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman pasveikino visus susirinkusius ir svečius su Pergalės diena. Šalia paminklo, kur visi susirinko  buvo Panevėžio getas, kuriame žuvo daugiau negu 10000 žmonių. Visi jie buvo sušaudyti aplinkiniuose miškuose.

Buvo prisiminti gelbėtojai lietuviai, kurie rizikuodami savo ir šeimos narių gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo mirties. G. Kofman pasakė, kad žydų bendruomenėje yra žmogus -Jefim Grafman, kuris išgyveno Leningrado blokadą, o Jurij Smirnov išgyveno Holokaustą ir per stebuklą liko gyvas. Bendruomenės pirmininkas padėkojo susirinkusiems, kad nepamiršta šios šventės ir prisimena karius, žuvusius už mūsų visų gyvybę ir palinkėjo taikos, sveikatos ir klestėjimo.

Vėliau Panevėžio miesto žydų bendruomenėje susirinko nariai ir garbingi svečiai, kur prisiminė apie savo tėvų, senelių, prosenelių likimą bei jų didvyriškumą, kovojant prieš fašizmą ir žūtį per Antrąjį pasaulinį karą. Pasibaigus susitikimui, bendruomenės nariai išsiskirstė nešdami širdyse prisiminimus apie žuvusius ir viltį, kad tokie dalykai daugiau pasaulyje nepasikartos.

2005 m. renginiai
2006 m. renginiai
2007 m. renginiai
2008 m. renginiai
2009 m. renginiai
2010 m. renginiai
2011 m. renginiai
2012 m. renginiai
2013 m. renginiai
2014 m. renginiai
2015 m. renginiai
2016 m. renginiai
2017 m. renginiai
2018 m. renginiai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Gyvenimas

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017

2016 m.

2016

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai