Pasaulis ruošiasi minėti Pergalės prieš nacistinę Vokietiją ir jos sąjungininkus 75-etį.

Panevėžio miesto žydų bendruomenėje irgi prasidėjo šiai įsimintinai datai skirti renginiai.

Rusijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Maksim Sibilev įteikė jubiliejinius medalius mūsų bendruomenės senjorams – karo veteranui Jurijui Smirnovui (Raak) ir Leningrado blokados dalyviui Jefimui Grafman.

Jurij Smirnov (Raak) per stebuklą liko gyvas būdamas 7 metų mažametis kalinys. Jo mama sudegino visus dokumentus, taip išgelbėdama save ir savo vaikus.

1943 m. Jurij, dar vaikas, buvo atvežtas iš Pskovo su broliu ir seserimi į Šiaulių getą.

Po karo Jurij liko gyventi Aukštaitijos sostinėje ir ilgus metus dirbo Panevėžio geležinkelyje.

Jefim Grafman gimė Leningrade (dabartiniame Peterburge) ir karo metu su motina bei dviem seserimis buvo miesto-didvyrio blokados dalyviai. Viena sesuo mirė nuo bado ir palaidota Leningrade. 1943 m. Jefim su motina ir likusia seserimi buvo evakuoti į Rusijos gilumą. Tėvas Semion Grafman tuo metu kariavo fronte. Į Panevėžį Semion Grafman atvyko kaip karininkas, ir su savim atsivežė savo šeimą.

Svečiai iš Rusijos ambasados Lietuvoje garbingai pasveikino mūsų bendruomenės narius su Pergalės diena, padėkojo ir palinkėjo sveikatos.

„Ačiū, kad gyvenate“ – paspaudęs ranką pasakė M. Sibilev.

 

Aukštaitijos sostinėje – dviguba šventė: kovo 8-oji ir PURIM

2020 m. kovo mėn. 8 d. Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai bei svečiai susirinko dar dažais po remonto kvepiančiuose ir dar jaukesnėse patalpose švęsti Tarptautinės moters dienos ir linksmos pavasariškos žydų Purim šventės.

Kartu su visais dvigubą šventę minėjo ir Grafman šeima su savo tėvu Michailu Grafman, besveikstančiu po penkto insulto, bendruomenės senjorai ir jaunimas.

Į renginį buvo pakviesti svečiai: Panevėžio VSDFV direktorius Alfonsas Petrauskas, Pasaulio žydų teisuolio Jono Markevičiaus dukra Janina.

Linksma pavasario šventė prasidėjo nuo moterų ir merginų pasveikinimo su kovo 8-aja. Panevėžio žydų bendruomenės (PŽB) pirmininkas Gennady Kofman perskaitė sveikinimą, paskelbtą Panevėžio dienraštyje „Sekundė“

„Mielos moterys, su pirmaisiais pavasario žiedais, su pirmąja vyturėlių giesme. Laimės, džiaugsmo, sveikatos, energijos linkime jūsų dienos proga...“

Moterys gavo gėlių ir saldžių dovanų – šokolado.

Antroji pobūvio dalis buvo skirta PURIM šventei

Sveikinimą tęsė PŽB pirmininkas Gennady Kofman: „....Su PURIM švente visus ! Sveikiname visus su mūsų linksma ir džiaugsminga pavasario švente – PURIM. Linkime geros nuotaikos, šiltų pasibuvimų kartu ir džiaugiamės, kad žydų tauta, nors išblaškyta po visą pasaulį, bet liko draugiška ir stipri“.

Svečiams ir PŽB nariams buvo priminta žydų tautos istorija. Perskaityta jaudinanti Magillat Esther istorija apie žydų tautos išgelbėjimą Persijoje. Savo ministro įtakotas karalius Achašveroš sugalvojo sunaikinti žydų tautą. Herojė Estera su savo dėde Mordechai atskleidė blogus planus ir išgelbėjo žydų tautą.

Šventė buvo linksma, grojo muzika. Atmosfera buvo nuoširdi. Skambėjo sveikinimo žodžiai ne tik moterims, bet ir senjorams, jaunimui ir svečiams.

PANEVĖŽIO ŽYDAI KARANTINO METU

 

Balandžio 8 – 16 dienomis kartu su viso pasaulio žydais Panevėžio žydų bendruomenė šventė PESAH. Simboliška, kad šiais metais šį žydams svarbi ir daugiareikšmė šventė švenčiama būtent koronaviruso pandemijos metu, kai visas pasaulis trokšta išsivaduoti nuo ligos. Juk PESAH – tai žydų tautos gimimo išvakarės – išsivadavimas iš Egipto vergijos, vieninga žydų tautos svajonė.

Šiuo sunkiu laikotarpiu bendruomenės nariai, būdami savo namuose, susivienijo maldoje siekdami įveikti pasaulinę pandemiją, sukrėtusią visą pasaulį.

Lietuvos Žydų (Litvakų) bendruomenė padarė viską, kad Lietuvos žydų šeimos turėtų macos ir dovanų. Norim padėkoti Michailui Tarasovui, atvežusiam mums macą ir Rabinui Šolom Ber Krinsky už dovanas bei reikmenis skirtas PESAH šventei. Taip pat dėkojame visiems LŽ(L)B darbuotojams, kurie rūpinasi savo nariais.

Būtinai noriu padėkoti ir PŽB darbuotojams bei savanoriams už aktyvų dalyvavimą, kad Pesach šventė praeitų kuo sklandžiau. Šiuo karantino metu darbuotojai dirba sunkiomis sąlygomis, rizikuodami savo sveikata.

Suruošėme ir išdalinome gautus paketus iš LŽ(L)B, papildomai pridėdami dezinfekavimo bei apsaugos priemonių ir maisto produktų, stiprinančių imunitetą.

Už pagalbą nuoširdų ačiū tariu:

Virginijai Barauskienei,

Romanai Zubrickienei,

Alexander Elizarov,

Albertui Savinčiui,

Borisui Marijampolskiui.

Ruošiamės antrą kartą dalinti paketus PŽB nariams iš GVF ir kitų projekto lėšų. Į paketus bus sudėti ilgo galiojimo maisto produktai, arbata, saldainiai. Taip pat bus pridėtos ir apsauginės veido kaukės, higienos reikmenys bei skystis rankų dezinfekcijai.

Balandžio 20 dieną, skambant Izraelio Holokausto atminimo sirenai, visas pasaulis minėjo Katastrofos arba Yom HaŠoa dieną, skirtą žydų ir kitų tautybių žmonėms, žuvusiems Holokausto metu.

PŽB šia proga irgi uždegė atminimo žvakes ir skaitė KADIŠ maldą.

Taip pat negalima nepaminėti ir Vilniaus Gaono 300-ųjų gimimo metinių. Tai Talmudo aiškintojas, Lietuviško judaizmo tradicijų saugotojas, ilgaamžės Lietuvių žydų kultūros istorijos simbolis. Jo dėka Lietuvos sostinė yra žinoma visame pasaulyje.

Šis sunkus karantino laikotarpis reikalauja savitarpio pagalbos, supratingumo ir kantrybės.

Tai ir daro žydai: bendrauja per programėlę SKYPE, siunčia žinutes, linksmus ir nuotaikingus nutikimus. Palaiko vienas kitą, nes reikia daugiau teigiamų emocijų, juk psichologo pagalbos senjorams sunku sulaukti.

Tik būdami geros nuotaikos lengvai įveiksime sunkumus.

Būkit sveiki, laikykitės visų Vyriausybės ir medikų rekomendacijų.

Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman

 

 

 

Žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metu prisiminti būtina.

Pergalės diena prieš fašistinę Vokietiją  suvienija  visų tautybių žmonės. Šiandien, švenčiant 75 –ąsias didžiosios Pergalės metines, mes negalime visi susirinkti, tačiau mes galime namie pasimelsti už negrįžusius iš prakeikto karo. Prisiminti sušaudytus miškuose ir grioviuose, nukankintus koncentracijos stovyklose  mūsų artimuosius ir draugus. Prisiminti ir pagerbti tuos, kurie gynė mūsų ir ateinančių kartų gyvenimą.

Šiandien į mus žvelgia  Antrojo pasaulinio karo  laikų nuotraukos ir paminklai. Mūsų šventa pareiga prisiminti ir išsaugoti  kiekvieno žmogaus, kiekvienos šeimos ir milijonų žmonių ,nukentėjusių nuo karo, tragiškas istorijas. 

Mes prisimename ir gerbiame žmones, rizikavusius savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjusius žydus nuo genocido.

Šios šventės dieną PŽB nariai padėjo gėlių puokštes ir uždegė atminimo žvakes prie Panevėžio miesto memorialų, kurie primena Holokausto žiaurumus, ir kariams, išlaisvinusiems Europą iš nacizmo maro.


2005 m. renginiai
2006 m. renginiai
2007 m. renginiai
2008 m. renginiai
2009 m. renginiai
2010 m. renginiai
2011 m. renginiai
2012 m. renginiai
2013 m. renginiai
2014 m. renginiai
2015 m. renginiai
2016 m. renginiai
2017 m. renginiai
2018 m. renginiai
2019 m. renginiai
2020 m. renginiai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai