Panevėžio m. žydų bendruomenė. 2016 m. veiklos ataskaita

PŽB šalia tradicinių švenčių ir renginių organizavimo 2016 m. sausio 26 d. ir rugsėjo 23 d. minėjo Holokausto dieną buvusiose žydų kapinėse,  prie memorialo “Liūdinti žydų motina” ir Kurgonavos miške, Žaliojoje girioje ir Staniūnų miške. Mitinguose dalyvavo  Panevėžio visuomenė, moksleivija, Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas, Tarybos nariai ir Panevėžio žydų bendruomenės nariai.
PŽB atstovai, minėdama žydų Holokaustą, aplankė visas masinių žudynių vietas ir kapines, esančias Panevėžio  apskrityje. Nutarta su vietiniais valdžios atstovais atkreipti daugiau dėmesio į minimų vietų tvarką ir priežiūrą.
Edukacinė programa
2016 m. PŽB suaugusieji ir vaikai rugsėjo 30 dieną aplankė vieną iš baisiausių tragiškų vietų Lenkijoje, Aušvico – Birkenau koncentracijos stovyklas.
Izraelio ambasados Lietuvoje ir PŽB iniciatyva 2016 m. sausio 13 d. Margaritos Rimkevičaitės technologinėje mokykloje vyko susitikimas su Panevėžio m. mokyklų ir gimnazijų jaunimu. Susitikime ambasadą atstovavo Liana Jagniatinskytė, kuri papasakojo susirinkusiems apie Izraelį. Pilnoje salėje buvo kalbama apie Izraelio istoriją, paskutinius pasiekimus mokslinėje srityje ir inovacinėje veikloje. Lapkričio 17 dieną PŽB dalyvavo tarptautinės tolerancijos dienos paminėjime , kurį organizavo Panevėžio Paltaroko gimnazija.
PŽB lapkričio 14-16 dienomis dalyvavo Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro  organizuotame tarptautinės tolerancijos dienos paminėjime. Renginyje dalyvavo ir atstovai iš Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, bei  kitų mokyklų ir gimnazijų.
Rugsėjo  22 dieną PŽB patalpose vyko renginys-viktorina, skirta ,,Lietuvos žydų genocido dienai“ paminėti. Renginyje dalyvavo 5-ios Panevėžio miesto gimnazijos ir mokyklos.
Balandžio 8 dieną PŽB vyko dokumentinio filmo filmavimas apie Panevėžio miesto žydų tarpukario architektūrą. Pirmininkas G. Kofman papasakojo atvykusiam režisieriui ir svečiams iš Margaritos Rimkevičaitės technologijos mokyklos apie Panevėžio žydų istoriją.
2016 m. sausio 27 d. PŽB nariai dalyvavo konferencijos darbuose Ariogaloje, o rugpjūčio 28 dieną dalyvavo Biržų žydų atminimo eisenoje.
2016 m. vasario 11 d. PŽB atstovai dalyvavo konferencijoje Kaune, skirtoje holokausto temai.
Izraelio ambasados Lietuvoje iniciatyva 2016 m. sausio 13 d. Margaritos Rimkevičaitės technologinėje mokykloje vyko susitikimas su Panevėžio m. mokyklų ir gimnazijų jaunimu. Panevėžio jaunimas susipažino su Izraeliu.
Sausio 27 d. Ariogaloje vyko konferencija, skirta Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimui. Renginyje dalyvavo PŽB nariai kartu su Aukštaitijos regiono mokyklų ir gimnazijų atstovais.
2016 m. lapkričio 11 d. PŽB  surengė Šabato chalos kepimo šventę. Chalos kepime  dalyvavo Panevėžio švietimo skyriaus atstovai, mokytojai, Panevėžio žydų bendruomenės nariai.
Svečiai
PŽB lankėsi garsus režisierius Borisas Maftsira iš Izraelio. Šis vizitas buvo suplanuotas tam, kad įamžinti Lietuvos didvyrių, kurie gerbė žydus, atminimą. Apie savo tėvo ir senelio šeimos istoriją holokausto metu, kai jie, rizikuodami savo gyvybėmis, gelbėjo žydus. Pagal šį scenarijų taip pat  bus sukurtas dokumentinis filmas, kurį remia Jadvašemo muziejus tikslu įamžinti kuo daugiau istorijos faktų apie žydų holokausto likimą.
Balandžio 6 dieną PŽB vyko renginys, kurio metu trumpu vizitu lankėsi garbingi svečiai. Vienas jų, tai  Lee J. Seidler.
2016 m. balandžio 14 dieną PŽB su vizitu aplankė delegacija iš JAV pagal Howardo Margol programą.
Liepos 14 d. PŽB apsilankė garsūs svečiai iš JAV Philip S. Shapiro su žmona Aldona. Jo dėka Rokiškyje šiandien yra išlikę išsaugotos žydų kapinės ir Philip Shapiro pastangomis buvo surinkta nemaža suma pinigų, kad ten pastatyti paminklą, naują tvorą bei naujus vartus.
2016m. rugpjūčio 8 d.  PŽB aplankė svečiai iš Anglijos.
2016 m. liepos 4 d. Panevėžio bendruomenėje apsilankė džiazo ansamblis iš Baltarusijos, Bobruisko miesto. Tai mišrus ansamblis, kuriame yra narių žydų bei baltarusių. Visi nariai dirba Bobruisko mieste vaikų muzikos mokykloje.
2016 m. liepos 28 d. PŽB lankėsi svečiai iš 7-ių Amerikos valstijų - rabinai, jų žmonos ir vaikai su dideliu susidomėjimu aplankė Panevėžio miestą ir susipažino su žydų paveldu mūsų mieste.
Panevėžio miesto žydų bendruomenės patalpose  80 žmonių grupė peržiūrėjo 1932 metų dokumentinį filmą apie Panevėžio Ješivą, jos pagrindinį rabiną Josifą Kahanamaną ir žydus, gyvenusius mieste tuo laikmečiu.
PŽB 2016 m. aplankė svečiai iš Meksikos "Dalia Mazūra", svečiai iš JAV atvykę nuo profesoriaus Keith W Kaye.
2016 m. lapkričio 16 d. į Panevėžio miesto žydų bendruomenę atvyko viešnia iš Londono Sofija Guliak. Čia ji atvyko norėdama daugiau sužinoti apie savo šeimos praeitį. Viešėdama Panevėžyje ji aplankė prosenelių namą, stovintį Kranto gatvėje, o taip pat seniausias  Panevėžio žydų kapines, kur palaidoti jos giminaičiai.
2016 m. spalio mėn. 8 dieną į Panevėžį atvyko J.D.C. atstovai - mecenatai, gyvenantys Bostone, Don Wertlieb ir Lorre Polinnger, kurie užsiima labdaringa veikla.
Vasario 15 d. PŽB aplankė Argentinos Rabinato žydų federacijos Izraelitų vadovas Rabinas Shmuel Arieh Levin. Vizito tikslas – sužinoti ir savo akimis pamatyti, kaip gyvena žydų bendruomenė Panevėžyje, sužinoti jos istoriją, susipažinti su visame pasaulyje žinomos Ješivos istorija, gauti kuo daugiau informacijos apie Ješivos įkūrėją rabiną Josefą Kahanemaną.
2016 m. birželio 21 d. PŽB aplankė moterų Ješivos delegacija iš Izraelio.
2016 m. liepos 17 d. J.D.C vadovas Baltijos šalims svečiavosi PŽB su gausia delegacija iš Amerikos, kuri rėmė pasaulinę J.D.C organizaciją.
Balandžio 7 dieną PŽB aplankė dvi jaunųjų rabinų grupės, kuriose buvo atstovų iš viso pasaulio šalių, tokių kaip JAV, Kanados, Anglijos, Prancūzijos, Izraelio, Tokijo, Ješivų.
Svečiai iš 7 Amerikos valstijų - rabinai, jų žmonos ir vaikai su dideliu susidomėjimu aplankė Panevėžio miestą ir susipažino su žydų paveldu mūsų mieste.
Mūsų bendruomenėje apsilankė garsūs svečiai iš JAV Philip S. Shapiro su žmona Aldona. Philip Shapiro dažnai aplanko Lietuvą.
Kelionės
2016 m. rugpjūčio 2 d. bendruomenėje jau yra tapusi tradicija kasmet aplankyti kaimyninius miestus, kur gyvena žydų bendruomenės. Šį kartą nariai aplankė Pasvalį, Latvijos miestus Bauską bei Rygos centrą.
PŽB nariai aplankė Varšuvą, Krokuvą, Osvencimą Lenkijoje.
Projektai
Balandžio 29 dieną, PŽB buvo aptartas projektas su Dievo Apvaizdos vienuolyno generaline vyresniąja seserimi Jūrate Marcinkevičiūte ir seserimi  S. Klara – Hana Bivil dėl Marijos Rusteikaitės atminimo įamžinimo Panevėžyje.
Pergalės diena Panevėžio žydų bendruomenėje buvo paminėta ir gegužės 8, ir gegužės 9 dienomis. Gegužės 8 d. Panevėžio žydų bendruomenės nariai padėjo vainikus prie paminklo, skirto žydų atminimui ,,Geto vartai“. Buvo uždegtos žvakės ir paminėti žuvusieji Panevėžio miesto žydai, taip pat ir visi Europos žydai, nekaltai nukankinti per II pasaulinį karą masinių žudynių vietose Panevėžyje ir daugiau nei 200 vietų visoje Lietuvoje.
Michailui Grafmanui sukanka  70 metų, tai puikus jubiliejus ir ilgo sunkaus gyvenimiško kelio nuopelnas. Jubiliato šeimos istorija yra įspūdinga.
2016 m. rugpjūčio 23 d. Panevėžyje vyko projektas "Glass Jazz". Europoje šis renginys vienintelis, kuomet meninis stiklas susilieja su džiazu. Simpoziume dalyvavo svečiai iš Izraelio Louis Sakalovsky, jo seneliai gyvena Panevėžyje ir Kupiškyje. PŽB padėjo organizuoti aktyvų dalyvavimą simpoziume.
Renginiai
2016 m. sausio 14 d. panevėžiečiai pagaliau sulaukė ir susipažino su foto paroda, skirta Popiežiaus Pranciškaus viešnagei Izraelyje. Ekspoziciją atidaryta Izraelio ambasados Lietuvoje, kuri sausio 26 d. minės savo sėkmingos veiklos metines, iniciatyva.
2016 m. lapkričio 17 dieną PŽB atstovai su pirmininku dalyvavo tarptautinės tolerancijos dienos paminėjime, kurį organizavo Panevėžio Paltaroko gimnazija.
2016 m. balandžio 20 d. PŽB organizavo koncertą “Muzika, kaip geriausias tiltas tarp visų tautų”, ansamblis Amerikos virtuozai. Koncerte dalyvavo ansamblio "Lietuvos Jeruzalė" muzikantai: Borisas Traubas (smuikas), Henrikas Marcinkus (altas), Valentinas Kaplūnas (violončelė). 
Įstatai
Valdyba
Metinė ataskaita
Kontaktai
Susirinkimai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Gyvenimas

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017

2016 m.

2016

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai