Lietuvos žydų genocido atminimo diena Panevėžyje

2005 metų rugsėjo 23 d. Lietuvos žydų genocido atminimo dieną Panevėžyje vyko renginys prie paminklo „Geto vartai“. Literatūrinę kompoziciją atliko „Žemynos“ vidurinės mokyklos mokiniai (vadovė Ona Juospaitienė). Moksleiviai perskaitė tų siaubingų įvykių liudininkės prisiminimus. Vėliau minėjimo dalyviai lankė Kurganavos miškelio ir Žaliosios girios žydų aukų vietas. Panevėžio „Vyturio“, 9 vidurinės mokyklų auklėtiniai prie paminklo padėjo savo pačių padarytus drugelius ir akmenėlius su ant jų užrašytais čia atgulusių vaikų vardais. Žuvusiuosius pagerbė Panevėžio A. Lipniūno, Juozo Miltinio vidurinių mokyklų bei Paliūniškio ir Kurganavos moksleiviai. Jie skaitė pačių surinktą ir užrašytą dokumentinę medžiagą apie tragiškus įvykius Panevėžio rajone. Po pietų visi dalyviai rinkosi į Panevėžio pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejų, kur žiūrėjo Rusijos TV dokumentinį filmą apie Vilniaus getą (rež. L. Vjugina). Genocido aukų minėjime dalyvavo J.E. vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras dr. Robertas Pukenis, miesto vicemeras Petras Luomanas, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotoja Roza Bieliauskienė. Projekto autoriai – Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman ir Panevėžio kraštotyros muziejaus vyr. muziejininkė Joana Viga Čiplytė.