Konferencija apie toleranciją kitoms religijoms Vilniuje 2005 m. gruodžio 15 d.

Konferencija buvo skirta Pauliaus II vizitui į šventąją žemę –  Izraelį.

Renginio iniciatorius Jo Eminencija Katalikų bažnyčios kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Konferencijoje dalyvavo J.E. Izraelio ambasadorius Garis Koranas, Lietuvos vyriausiasis rabinas Chaimas Buršteinas, J.E. Vatikano Nuncijus Stefanas Curbrigenas, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas Simonas Alperavičius ir kt.