Susitikimas su vyriausiuoju Lietuvos žydų rabinu Chaimu Buršteinu

Susitikime su PŽB nariais rabinas Ch. Buršteinas papasakojo Rosha-Šana (žydų Naujieji metai), jų reikšmę.

Taip pat, susirinkusius mokino groti šaforu, ir taip paskelbė, kad artėja žydų naujieji metai. Kartu su rabinu atvyko ir kantorius iš Izraelio Chaim Spivak.