Susitikimas su viešnia iš Izraelio Ella Zilberman

Balandžio pabaigoje į PŽB būstinę atvyko viešnia iš Izraelio Ella Zilberman.

Ji papasakojo, kad Panevėžyje ji lankosi, norėdama pamatyti savo senelių, tėvų, bei jų brolių ir seserų gimtąją žemę. Iki Antro pasaulinio karo jie gyveno Panevėžyje, senelis dirbo kepėju. Prasidėjus karui, šeima emigravo į Izraelį, tik seserys Riva, Mina ir Ester iškeliavo į P. Afriką.

Ella atsivežė kelias savo senelių ir tėvų, gyvenusių Panevėžyje, nuotraukas. Viena jų – 1930 m. Panevėžio futbolo klubo „Macabi” nuotrauka,kurioje žaidė jos tėtis ir dėdė.