Panevėžio žydų bendruomenėje svečiavosi penkios žavingos moterys

Šiandien, 7 kovo 2013 m, kaip tik moters dienos išvakarėse, Panevėžio žydų bendruomenėje svečiavosi penkios žavingos moterys: Birutė Urbanavičienė, Ilona Marglytė, Sigita Marcinkevičienė, Asta Rimkūnienė, Audronė Palionienė dirbančios Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje.

Draugiškoje aplinkoje moterys išklausė pirmininko Gennady Kofmano pasakojimą apie bendruomenės veiklą ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, apie sunkumus, uždavinius ir perspektyvas.

G. Kofman kalbėjo apie bendruomenės ir miesto gyventojų išėjusias kartas. Geriausias skolos grąžinimas tų žmonių atminimui – išleisti knygą apie miesto ir apskrities žydų gyvenimą, jų bendravimą su vietiniais gyventojais ir kitų tautybių žmonėmis.

Jis patikino dalyvius ir svečius apie finansinę paramą konkretiems projektams su JAV ambasada Lietuvos respublikoje. Pirmininko pasiūlymai rado tinkamą supratimą svečių iš bibliotekos, turinčių patirties su tokiais projektais, tai sudomino jas. Bendruomenės vardu ir asmeniškai G. Kofman pažadėjo paremti projektą dokumentais ,nuotraukomis ,žmonių liudijimais- surinkta medžiaga apie Panevėžio ir apskrities žydus, gyvenusius prieš karą, o taip pat apie išlikusius gyvuosius liudininkus .Kaip pvz; parodė kai kuriuos dokumentus ir retas senas fotografijas iš asmeninių archyvų žydų gyvenusių Panevėžyje