Tarptautinės konferencijos ir memorialinės lentos skirtos J. Kahanemanui atidengimas

2013 m. rugsėjo 25 d. ant buvusios religinės mergaičių gimnazijos „Javne“ pastato, Ramygalos g. 18, Panevėžyje, iškilmingai buvo atidengta memorialinė lenta, skirta įamžinti šios gimnazijos įkūrėją, vyriausią rabiną Josefą Šlomo Kahanemaną.

Neeilinių organizacinių sugebėjimų turėjęs J. Š. Kahanemanas, savo švietėjiška, labdaringa veikla buvo garsus ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Panevėžio miesto žydų bendruomenės parengtas ir sėkmingai įvykdytas projektas „ Žydų aukšto religinio išsilavinimo istorija ir reikšmė Lietuvoje“, dalinai finansuotas Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos ir skirtas ketvirtajam pasaulio litvakų kongresui „Vilniaus Geto likvidavimo 70 –osioms metinėms“ paminėti, bei Europos Tarybos programos „Žydų kultūros dienai“.

Renginys prasidėjo litvakų konferencija, kuri vyko Panevėžio m. savivaldybės salėje. Konferenciją pradėjo PŽB pirmininkas Gennady Kofman, jis trumpai papasakojo apie rabino Josefo Šlomo Kahanemano veiklą, jo didelį indelį į tuometinės Lietuvos kultūrą, švietimą, žydų kultūros puoselėjimą. Konferencijos dalyviams buvo parodytas trumpametražis dokumentinis filmas apie Panevėžio m. žydus 1939 m. „Religinio gyvenimo fragmentai“. Sveikinimo žodį tarė Panevėžio m. meras Vitalijus Satkevičius, apie Josefą Šlomo Kahanemaną ir Panevėžio ješivą kalbėjo istorikė, rašytoja Joana Viga Čiplytė, Dr. Lara Lempertienė skaitė savo pranešimą „Lietuvos ješivos – unikalus žydų religinio švietimo reiškinys“. Konferencijoje pasisakė Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbilas, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vadovas Rolandas Račinskas. Visiems pasisakiusiems buvo įteikti padėkos raštai, bei dovanėlės – mažos menoros, kurių autorius PŽB narys, lietuvių tautodailininkas Konstantinas Chruškovas. Taip pat padėkota buvo Panevėžio m. savivaldybės kultūros paveldo skyriaus vedėjai Loreta Paškevičienei, kuri labai prisidėjo, kad šis projektas būtų įgyvendintas.

Konferencijoje dalyvavo litvakai iš Izraelio, atstovai iš LŽB, Panevėžio m. savivaldybės, kraštotyros muziejaus, Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekos, taip pat Panevėžio m. švietimo įstaigų atstovai: Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas, M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis su mokiniais, Rožyno pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja, Tolerancijos ugdymo centro vadovė Genutė Žilytė su mokiniais, taip pat mokytojai iš Saulėtekio progimnazijos, Vilties pagrindinės mokyklos, bei Panevėžio žydų bendruomenės nariai. Po konferencijos ir memorialinės lentos atidengimo dalyviai buvo pakviesti prie švediško stalo kavinėje „Melda“. Po furšeto, į konferenciją atvykusiai litvakų grupei buvo parodytas memorialas „Liūdinti žydų motina“, esantis senosiose žydų kapinėse ir kitos istorinės Panevėžio vietos menančios čia gyvenusius žydus.