Bendruomenėje apsilankė dėstytojai iš Jeruzalės universitetų

2015 m. gegužės pabaigoje Panevėžio m. žydų bendruomenę aplankė gausi svečių iš Izraelio grupė, kurią į Panevėžį atlydėjo „Iš Jeruzalės į Lietuvą“ centro administratorius Sela Akiva. Grupėje buvo dėstytojai (vyrai ir moterys) iš skirtingų religinių Jeruzalės universitetų. Tarp jų – du rabinai universitetų dėstytojai. Susitikimo metu vyko įdomi diskusija, buvo nagrinėjami skirtingų tautybių žmonių, gyvenančių Lietuvoje, konsensuso paieškos klausimai. Svečiai itin domėjosi antisemitizmu Lietuvoje, taip pat ir valdžios bei žiniasklaidos reakcija į pasitaikančias antisemitizmo apraiškas. Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas, atsakinėdamas į klausimus, pastebėjo, kad Lietuvoje masinio ir tikslinio antisemitizmo, tokio, kurį dabar galime stebėti Prancūzijoje, Anglijoje ar kitose Europos šalyse, šiuo metu nėra.

Susitikimo metu buvo aptarti paskutiniai įvykiai Ukrainoje. Svečiai pabrėžė, kad dėl karinių veiksmų šiuo metu stebimas masinis žydų išvykimas iš Lugansko ir Donecko regionų. Atkreiptinas dėmesys, kad per paskutinius 4 mėnesius iš Ukrainos į Izraelį persikėlė apie 5 tūkst. Ukrainos žydų. Lietuvoje situacija ramesnė. Dar daugiau, darbas, kurį įgyvendina žydų organizacijos ir kitos valstybinės organizacijos, padeda rasti sąlyčio taškus žydams ir kitiem Lietuvos gyventojams.

Svečiai nevengė ir aštrių klausimų, į kuriuos reikėjo atsakinėti diplomatiškai ir tolerantiškai. Pavyzdžiui, kai kurių diskusijos dalyvių manymu, visi pasaulio žydai turėtų persikelti ir gyventi Izraelyje. Gennady Kofman pastebėjo, kad žydų organizacijos, veikiančios už Izraelio ribų, savo veikla saugo kultūrinį ir istorinį žydų paveldą visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje. Jeigu nebūtų tokių organizacijų, žydų istorinio-kultūrinio paveldo išsaugojimas taptų daug problematiškesniu.

Susitikimo pabaigoje grupės vadovas Sela Akiva padėkojo už Panevėžio m. žydų bendruomenės veiklą, apie kurią sužinojo iš interneto ir straipsnių, kuriuos rašo apsilankę bendruomenėje svečiai iš viso pasaulio. Įteikė bendruomenės pirmininkui atminimo dovanas ir suvenyrus, kuriuos atvežė aktyvus grupės dalyviai, besidalinantys informacija apie Europos žydų istoriją jaunajai kartai.