Kito žmogaus gelbėjimas – aukščiausia žmogiškumo vertybė

Sausio 27 d. Ariogaloje vyko konferencija, skirta Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimui.

Renginyje dalyvavo Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai kartu su Aukštaitijos regiono mokyklų ir gimnazijų atstovais. Panevėžio Juozo Balčikonio moksleivė Ineta Aleknavičiūtė parengė pranešimą tema „Panevėžio karšto Pasaulio Tautų teisuoliai: susipynę likimai”.

Pristatymo metu gimnazistė pabrėžė, jog tokią krikščioniškąją priedermę – padėti silpnam ir skriaudžiamam, mirčiai pasmerktam žmogui – skatino miesto dvasininkai. Tiesa, ne visi. Vertas didžios pagarbos Panevėžio krašto J.E.vyskupo Kazimiero Paltaroko skatinimas ir padrąsinimas vietos kunigams. Ne vienas jų klebonijoje slėpė žydus, rūpinosi jų krikšto dokumentais ar ieškojo jiems prieglobsčio ūkininkų šeimose.

Vabalninko miestelio kunigas Matas Kirlys taip surinko ir pakrikštijo 70 žydų tautybės vyrų, moterų, vaikų. Panevėžio Saulėtekio progimnazijos mokiniai papasakojo Narkevičių šeimos istoriją, kai lietuviai, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, dvejus metus slėpė Šnejersono žydų šeimą savo valdose. Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos mokiniai, kuriems vadovavo Tolerancijos ugdymo būrelio vadovė Kristina Stukonienė, teigė, kad žmonių, kurie gelbėjo kitų gyvybes, elgesys yra herojiškas.

Labiausiai stebina tai, jog tokie žmonės nemanė, kad atlieka žygdarbį. Jų moralinės nuostatos buvo tvirtos, nepalenkiamos. Pristatymo pabaigoje mokiniai išreiškė viltį, kad tokie kilnūs poelgiai įkvėps jaunąją kartą išlikti žmogumi visur ir visada. Pastebėtina, jog Panevėžio m. žydų bendruomenė vienu iš savo veiklos prioritetu laiko švietėjišką darbą su Lietuvos jaunimu. Todėl ir konferencijoje dalyvavo gausus moksleivių būrys iš Aukštaitijos: Biržų „Saulės” gimnazijos, Kupiškio P. Matulionio progimnazijos, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, Panevėžio Saulėtekio progimnazijos ir Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos.