Nauja idėja pažinti Holakausto istoriją

Antra viktorina, skirta Lietuvos žydų genocido dienos paminėjimui vyko Panevėžio žydų bendruomenės patalpose.

Visa renginio idėjos esmė – buvo sudaryti atmosferą, kuri sukeltų susidomėjimą Holokausto istorijos pažinimu visų Panevėžio gimnazijų ir mokyklų moksleivių tarpe. Buvo atrinktos 4 gimnazijos ir 1 mokykla. Renginyje dalyvavo Panevėžio miesto gimnazijų ir mokyklų moksleiviai  kartu su mokytojais: Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija ir Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla. Šių švietimo įstaigų  mokytojai suteikia galimybę savo mokiniams kūribingai nagrinėti Holoakausto istoriją:  rašyti referatus, kurti kompozicijas ir spektaklius, dokumentinius filmus, publikacijas ir netgi leisti brošiūras apie atskirų žydų šeimų istorijas, kurie pergyveno Holaokaustą. Jie visi turi tolerancijos centrus, o jų vadovai buvo stažuotėje Izraelyje Jad Vašemo muziejuje.

Žiūri įvertinti moksleivių žinias apie Holokaustą buvo patys mokytojai, kurie pristatė savo komandas ir vertino moksleivių patirtį ir pasirodymus. Pirmame viktorinos etape buvo užduodami 20 klausimų. Mokiniai parodė ypatingas istorijos žinias bei gilų susidomėjimą žydų tautos istorija, tragišku jų likimu. Kiekvieną atsakymą į užduotus klausimus papildė kitų mokyklų moksleiviai.Toks mokinių susidomėjimas rodo, kad Panevėžio mokyklose jie mokomi tolerancijos, istorijos, kultūros. Mokytojų dėka auga protinga ir tolerantiška jaunoji karta.

Sekanti viktorinos užduotis – improvizacijų Holokausto tema pristatymas. Visų gimnazijų moksleiviai su dideliu užsidegimu ir entuziazmu  parodė paruoštus pristatymus ir visi be išimties išreiškė poziciją, kad Holokaustas – tai nusikaltimas žmonijai ir visai civilizacijai.

Po puikių ir kūrybingų mokyklų prisistatymų pagal viktorinos planą vyko konkursas geriausias plakatas, kurio tema Holokaustas. Šiai užduočiai buvo skirta 30 min. Vaikų darbuose atsispindėjo skausmas ir kančia, kuriuos išgyveno žydų tauta ir viltį, kad tokia tragedija daugiau niekada nepasikartotų.

Po visų užduočių vyko viktorinos rezultatų aptarimas. Žiūri suskaičiavo balus ir paskelbė rezultatus. Kiekviena gimnazija buvo apdovanota specialiais prizais ir taurėmis, padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis už pristatytas žinias, iniciatyvumą, kūrybiškumą, toleranciją, drąsą, meną.

Po renginio vaikai neskubėjo skirstytis, vaišinosi sumuštiniais, saldėsiais, sultimis, diskutavo tarpusavyje, dalinosi įspūdžiais, bendravo su Panevėžio žydų bendruomenės pirmininku Gennady Kofman ir kitais bendruomenės nariais.

Pagrindidniai rėmėjai: Geros valios fondas, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė.