Ar galima tai pamiršti?

Tikrai neįmanoma pamiršti nacistinės Vokietijos nusikaltimų, kurie buvo įvykdyti II-ojo Pasaulinio karo metais. Maža to, būti šališku ir manyti kad tavęs tai neliečia – dvigubas nusikaltimas. Šiais žodžiais pradėjo savo kalbą Panevėžio miesto mero pavaduotojas Petras Luomanas mitinge, skirtame Tarptautinei Holokausto dienai, prie memorialo „Liūdinti žydų motina“ Panevėžio miesto žydų kapinėse.

Šiandien net žvarbus oras ir nesibaigiantis lietus primena mums tragišką Holokausto laikmetį, kai buvo žvėriškai sunaikinti 6 mln. Europos žydų. Pasaulyje neturi būti vietos antisimetizmui, taip pat, kaip ir terorizmui, karams ir nepakantumui vieni kitiems.

Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės vykdantysis direktorius Renaldas Vaisbrodas, mitinge pasakė, kad šiandien mes minime visus nukankintus ir sušaudytus žydus visuose Lietuvos miestuose ir vietovėse, jų daugiau negu 200 tūkstančių. Tik nedaugeliui pavyko išgyventi  koncentracijos stovyklose, getuose, kalėjimuose siaubingais karo metais. Daugiau negu 600 tkst. žydų kariavo II-ojo Pasaulinio karo metu prieš  nacistinę Vokietiją. Daugelis žuvo arba grįžo iš karo laukų, tapę invalidais. Mums ir mūsų kartai svarbu išsaugoti Holokausto atminimą.

Mitingo dalyvių rankose matyti lentelės su užrašu „WE REMEMBER“ ir „MES PRISIMENAME“. Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman  priminė susirinkusiems, kad 2005 metais Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimtas sprendimas, sausio 27-ąją paskelbti Tarptautine Holokausto aukų atminimo diena. Holokausto dienos atminimo akcijos vyksta daugeliuose šalių, o t.p. pasakė, kad, – „ šiandien visas Pasaulis mini Tarptautinę Holokausto dieną“. Šios datos minėjimas siejamas su 1945 metais, kuomet dar tebevykstant II-ąjam Pasauliniam karui sausio 27 d. buvo išlaisvinti Aušvicos-Berkenau koncentracijos stovyklos kaliniai. Ši stovykla buvo didžiausia nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovykla, kurioje nužudyta 1,5 mln. žmonių, iš kurių daugiau negu 1 mln. žydų vyrų, moterų, ir vaikų. Ši tragedija, įvykusi per II-ajį Pasaulinį karą buvo suplanuota nacistinių vokiečių vadovybės. Buvo žudomi nekalti civiliai žmonės. Visas pasaulis pripažino, kad Holokaustas neturi būti užmirštas. Mes neturime užmiršti tų žmonių, kurie buvo žvėriškai nukankinti ir nužudyti. Gėda tiems, kurie bando ištrinti šį nusikaltimą šiuolaikinio jaunimo atmintyje!  Tylos minute buvo pagerbtas nekaltų aukų atminimas…

„Mes prisimename šiandien ir tuos, kurie rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjo žydus nuo neišvengiamos mirties“, – pasakė Gennady Kofman. Tokių išgelbėtų vaikai Vidmantas ir Janina Markevičiai šiandien su mumis. Tai Juozo Markevičiaus šeima, pati turėjusi septynis vaikus, pusantrų metų slėpė devynių žmonių žydų šeimą, kuri dabar gyvena Izraelyje.

Atminimo ceremonija Panevėžyje tęsėsi prie paminklo „Geto vartai“. 1941 m. liepos – rugpjūčio mėnesį į getą buvo suvaryta daugiau negu 10 tūkst. Panevėžio miesto ir jo apylinkių, žydų. Iš viso Kurganavos miške, Žaliojoje Girioje ir Staniūnuose, nužudyta daugiau negu 13 tūkst. žydų.

Tarptautine Holokausto atminimo dienos minėjimas baigėsi Panevėžio žydų bendruomenės būstinėje dokumentinių filmų apie Aušvico-Berkenau koncentracijos stovyklą peržiūra, po to buvo uždegtos Šabato žvakės.