Ypatingas renginys Panevėžyje

Buvusi panevėžietė profesorė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė pakvietė Panevėžio m. žydų bendruomenę dalyvauti renginyje, skirtame autorės knygos pristatymui „Iškilūs XX a. Lietuvos atlikėjai ir pedagogai Aleksandras Livontas ir Olga Šteinberg“, „Šiaurės pašvaistė“, ir į dokumentinių filmų „Žmogus su laiko žyme“  ir „Dainos galia“ peržiūrą bei pokalbį apie kitus iškiliausius dvidešimto amžiaus atlikėjus ir pedagogus. Profesorės knyga turi istorinę vertę, joje išdėstytas šiandienos skaitytojo akimis matomas kultūrinis paveldas, amžinybė. Tą gali tikrai ne kiekvienas, o gerbiamai profesorei Ritai Aleknaitei – Bieliauskienei pavyko kaip visada. Šį kultūros renginį organizuoti padėjo panevėžietė poetė Elvyra Pažemeckaitė.

Neįmanoma įsivaizduoti kultūrinio Lietuvos gyvenimo be praeities ir žydų indėlio į kultūrinį vystymąsį. Profesorė knygoje ilgaamžiškumą aprašė rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus žodžiais,- žmogaus formavimasis prasiseda nuo perskaitytų knygų kiekio.

Bibliotekos konferencijų salės auditorija klausėsi prof. Ritos Aleknaitės-Bieliuskienės, ilgamečio Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos tarptautinių konkursų laureato – smuikininkų ansamblio vadovo, daugelio premijų laureato, Andriaus Krevnevičiaus ir dainininko prof. Antano Kiverio.

Prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė pabrėžė: – „Mąstydami apie ateitį,vis labiau atsisukame į praeitį. Tiesiame tiltus tarp nugyvento laiko ne tik įvertindami faktus, jų raizgalynėje visada siekiu pamatyti Žmogų. Istorija turi padėti mums susivokti šiandienoje, įvertindami kitų asmenybių gyvenimą, galime pajusti šiandienos atgaivinimo galimybes. Istorija mums rodo Žmogų moralinių pasirinkimų erdvėje: pasimetusį, bet randantį sprendimus”.

Gennady Kofman gerbiamai prof. Rita Aleknaitei-Bieliauskienei pareiškė gilią ir nuoširdžią padėką už pilietinį požiūrį į žydų kultūrinį paveldą ir bendradarbiavimą.

Knygos leidimą “Iškilūs XX a. Lietuvos atlikėjai ir pedagogai Aleksandras Livontas ir Olga Šteinberg“ dalinai parėmė Geros valios fondas.