Aukštaitijos sostinėje – dviguba šventė: kovo 8-oji ir PURIM

Aukštaitijos sostinėje – dviguba šventė: kovo 8-oji ir PURIM

2020 m. kovo mėn. 8 d. Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai bei svečiai susirinko dar dažais po remonto kvepiančiuose ir dar jaukesnėse patalpose švęsti Tarptautinės moters dienos ir linksmos pavasariškos žydų Purim šventės.

Kartu su visais dvigubą šventę minėjo ir Grafman šeima su savo tėvu Michailu Grafman, besveikstančiu po penkto insulto, bendruomenės senjorai ir jaunimas.

Į renginį buvo pakviesti svečiai: Panevėžio VSDFV direktorius Alfonsas Petrauskas, Pasaulio žydų teisuolio Jono Markevičiaus dukra Janina.

Linksma pavasario šventė prasidėjo nuo moterų ir merginų pasveikinimo su kovo 8-aja. Panevėžio žydų bendruomenės (PŽB) pirmininkas Gennady Kofman perskaitė sveikinimą, paskelbtą Panevėžio dienraštyje „Sekundė“

„Mielos moterys, su pirmaisiais pavasario žiedais, su pirmąja vyturėlių giesme. Laimės, džiaugsmo, sveikatos, energijos linkime jūsų dienos proga…“

Moterys gavo gėlių ir saldžių dovanų – šokolado.

Antroji pobūvio dalis buvo skirta PURIM šventei

Sveikinimą tęsė PŽB pirmininkas Gennady Kofman: „….Su PURIM švente visus ! Sveikiname visus su mūsų linksma ir džiaugsminga pavasario švente – PURIM. Linkime geros nuotaikos, šiltų pasibuvimų kartu ir džiaugiamės, kad žydų tauta, nors išblaškyta po visą pasaulį, bet liko draugiška ir stipri“.

Svečiams ir PŽB nariams buvo priminta žydų tautos istorija. Perskaityta jaudinanti Magillat Esther istorija apie žydų tautos išgelbėjimą Persijoje. Savo ministro įtakotas karalius Achašveroš sugalvojo sunaikinti žydų tautą. Herojė Estera su savo dėde Mordechai atskleidė blogus planus ir išgelbėjo žydų tautą.

Šventė buvo linksma, grojo muzika. Atmosfera buvo nuoširdi. Skambėjo sveikinimo žodžiai ne tik moterims, bet ir senjorams, jaunimui ir svečiams.