Holokausto dienos minėjimas Panevėžyje

Rugsėjo 23-ąją, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, Lietuvos gyventojai bei užsienyje gyvenantys žydų palikuonys prisimena šias skausmingas Antrojo Pasaulinio karo istorijas. Šiuo tragišku Lietuvai ir pasauliui laikotarpiu nužudyta 200 tūkstančių Lietuvos žydų. Neįmanoma užmiršti staiga nutrauktus gyvenimus, sugriautas šeimas.

„Minint šią tragediją Lietuvos istorijoje, mes turime pastoviai galvoti, kad kiekvieną gyvybę mums davė dievas ir niekas neturi teisės jos atimti“, – pradedant mitingą kalbėjo Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman.

„Per holokaustą Panevėžys neteko tūkstančių miestiečių, iškilių mūsų bendruomenės narių, panevėžiečiai – savo draugų. Neteko, tačiau niekada neužmiršo. Ir šiandien einame gatvėmis, pavadintomis jų vardais, mename jų darbus ir pasiekimus. Mename jų indėlį, kuriant mūsų miesto ir mūsų šalies istoriją. Ne tik čia ir ne tik šiandien – visada atsiminkime holokausto baisumus, sulaužytus likimus ir netektis. Tegul atmintis išlieka gyva – tik taip būsime tikri, kad tragedija niekada nepasikartos“, – sakė miesto meras Rytis Račkauskas per minėjimą, aplankydamas paminklą žydų aukoms atminti „Liūdinti žydų motina“.

Minėjime tai pat kalbėjo Panevėžio rajono mero pavaduotojus Antanas Pocius, miesto tarybos nariai.

Renginyje dalyvavo Panevėžio miesto gimnazistai, mokiniai ir jų vadovai, kurie kartu su žydų bendruomenės nariais ir svečiais aplankė masines žudynių vietas Kurganavos miške ir Žaliojoje girioje, kur padėjo gėles ir uždegė žvakes.