Palapinių šventė Panevėžyje – Sukot

Tai yra viena iš linksmiausių švenčių. Jos kilmė dvejopa. Viena vertus jos metu pažymima 40 metų trukusi žydų tautos klajonė po dykumą.

Pabėgę iš Egipto, pakeliui į pažadėtą Žemę, izraelitai gyveno palapinėse ir buvo visiškai atsidavę į Dievo rankas. Todėl šventės metu statomos laikinos palapinės, jose meldžiamasi ir valgoma.

Kartu tokiu būdų parodoma, kad viskas, kas duota mums, priklauso nuo Viešpats valios.

Antra šventės reikšmė – tai derliaus šventė. Kaip tik šiuo metu baigiamos rinkti vynuogės ar alyvuogės ir spausti vynas ar aliejus. Žemdirbiai švenčia sezono pabaigą.

Per Sukot kviečiami svečiai, gausiai valgoma, atliekamas Sukot palaiminimo ritualas.

Panevėžio miesto žydų bendruomenė pagal žydų tradicijas pastatė palapinę (sukot), kad būtų pažymėta derliaus nuėmimo šventė bei prisiminta žydų kelionė, kuomet prieš 3,5 tūkstančio metų jie klajojo po Sinajaus dykumą glausdamiesi palapinėse ir neturėdami nuolatinės gyvenamosios vietos. O šiandien tai liko tik prisiminimuose. Būtina pažymėti, kad kiekviena bendruomenė palapinę (suką) stato pagal savo galimybes. Šį kartą Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas G. Kofman paaiškino bendruomenės vaikams Sukot šventės reikšmę ir prasmę. Istorija surado savo klausytoją – vaikai žaidė, linksminosi, vaišinosi.

Palapinėse buvo surengta šventės dalyvių fotosesija, kuri liks Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyve ir kiekvienoje šeimoje. Visi bendruomenės nariai atnešė savo šiais metais užaugintų rudens gėrybių: obuolių, arbūzų, moliūgų, vynuogių ir kitų vaisių, daržovių.

Kofman perskaitė sveikinimą nuo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės Fainos Kuklianski, kuri palinkėjo smagių, sočių Naujųjų Metų, sveikatos, laimės ir geranoriškumo vieni kitiems. G. Kofman perskaitė Sukot skirtą maldą ir pūtė Šaforą. Taip pat susirinkusius pasveikino viešnia Onetė Jospaitienė.

Vėliau buvo perskaityta malda, prašant Aukščiausiojo palaiminimo bei gauti sveikinimai iš Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky.

Po skanios vakarienės, kurią paruošė bendruomenės moterys, linksmoje aplinkoje buvo žaidžiami įvairūs žaidimai, šokama. Vaikai paruošė ir pristatė menines improvizacijas, už kurias buvo apdovanoti dovanėlėmis. Dar ilgai bendruomenės nariai nesiskirstė, linksminosi, bendravo tarpusavyje.