PŽB pirmininkas Gennady Kofman sveikina visus žydų bendruomenės narius su PURIM švente.

Pagal Magilat Esther istoriją apie žydų tautos išgelbėjimą Persijoje. Tuometinis karalius Achašeras turėjo blogus ketinimus prieš žydų tautą ir ruošėsi ją sunaikinti. Herojė Estera atskleidė blogus sumanymus ir išgelbėjo žydus nuo sunaikinimo.

Šia proga švenčiama Purim šventė.

Panevėžio miesto žydų bendruomenės valdyba kviečia švęsti linksmai, su kaukėmis ir gera nuotaika. Bus šokiai ir žaidimai. Dalyvavimas mokamas, 5 eurai suaugusiam žmogui. Vaikams dalyvavimas nemokamas, jų laukia dovanėlės.
2022 m. KOVO 18 d. (penktadienį) 17 val. PURIM ŠVENTĖ
Pokylių salėje DESPERADO Nemuno g. 77 Panevėžys