Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2022 m. gruodžio 18 dieną, po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 77-uosius metus, mirė ilgametis Panevėžio miesto žydų bendruomenės valdybos narys Michail Grafman. Puikus žmogus, visada rūpinosi savo šeima, buvo atsakingas bendruomenės veikloje. Reiškiame nuoširdžią užuojautą vaikams: Jurijui, Julijai ir Simonai, jo anūkams ir proanūkiams bei artimiesiems. Urna bus pašarvota 2022 m. gruodžio 21d.(trečiadieni) 9 val. Laidojimo namuose „Ramybės takas“ (Rožyne) Atsisveikinimas su velioniu 2022m. gruodžio 22 d.(ketvirtadieni) 14 val. Laidos kapinėse Ramygalos g. Panevėžys.

Užuojauta. Michail GRAFMAN

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2022 m. gruodžio 18 dieną, po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 77-uosius metus,

mirė ilgametis Panevėžio miesto žydų bendruomenės valdybos narys Michail Grafman.

Puikus žmogus, visada rūpinosi savo šeima, buvo atsakingas bendruomenės veikloje. Reiškiame nuoširdžią užuojautą vaikams: Jurijui, Julijai ir Simonai, jo anūkams ir proanūkiams bei artimiesiems.

Urna bus pašarvota 2022 m. gruodžio 21d.(trečiadieni) 9 val.

Laidojimo namuose „Ramybės takas“ (Rožyne)

Atsisveikinimas su velioniu 2022 m. gruodžio 22 d. (ketvirtadieni) 14 val.

Velionis bus laidojamas kapinėse Ramygalos g. Panevėžys.