Holokausto tragedijos minėjimas

2005 metais Jungtinių tautų organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją 60/7, kiekvienais metais sausio 27 dieną paminėti Tarptautinę holokausto aukų atminimodieną. Pirmas holokausto dienos minėjimas įvyko 2005 metų sausio 26 dieną Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje. Surengtoje konferencijoje dalyvavo LŽB pirmininkas dr. Simonas Alperavičius, Panevėžio miesto meras Vitas Matuzas, vicemeras Petras Luomanas, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras dr. R. Pukenis, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, mokyklos mokytojai, moksleiviai, miesto kraštotyrininkai, muziejininkai. Pranešimą skaitė kun. dr. R. Pukenis („Katalikų ir judėjų santykiai tarpukario Panevėžyje“), dr. Simonas Alperavičius savo pranešimą baigė Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais: „Niekas negali likti abejingas Šoa tragedijai. Planingo visos tautos išžudymo bandymas meta šešėlį visai Europai ir visam pasauliui; tai nusikaltimas, visiems laikams užtraukęs nešlovę žmonijos istorijai.“ Svarbiausias konferencijos įvykis – Janinos Tumelytės-Damaševičienės atsiminimai apie žvėriškas žydų žudynes Kurganavos miškelyje. Atsiminimus skaitė „Žemynos“ vidurinės mokyklos kraštotyros būrelio nariai (vadovė Ona Juospaitienė).