Purim šventė 2011 m.

Kovo pabaigoje PŽB savo būstinėje surengė Purim šventę, kurioje dalyvavo aoie 40 asmenų. Šventės metu nariai skaitė Magelat Ester knygą. Mažieji susirinkusiems surengė koncertinę programą. Eilėraščius suaugusiems energingai skaitė Domas Šteimanas.