Tarptautinė konferencija ir memorialinė lenta B. Zuskinui

2011 – tųjų metų rugsėjo 22 – oji diena Panevėžiui reikšminga tuo, kad čia vyko tarptautinė konferencija įžymiam asmeniui pagerbti, apie kurį daugelis panevėžiečių net nežinojo.

Renginys, skirtas žymaus žydų režisieriaus ir aktoriaus, vaidinusio jidiš kalba, Benjamino Zuskino atminimui. Tokių asmenų, kaip Benjaminas Zuskinas, pagerbimas yra svarbus nacionaliniame ir internacionaliniame lygmenyje. Tai yra integruota kultūrinio gyvenimo dalis, o kultūra yra tas fenomenas, kurio dėka yra nutiesiami tiltai tarp kartų, žmonių ir šalių.

Mes turime džiaugtis, kad Lietuvoje gimė, užaugo, gavo pagrindinį išsilavinimą garsus žydų režisierius ir aktorius Benjaminas Zuskinas. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologijos mokykloje vykusioje tarptautinėje konferencijoje profesorius Dovid Katz savo pranešime „Žydų vaidmuo kultūros istorijoje“ kalbėjo: „Ne kiekvienais metais gimsta talentai, tačiau dėl politinių intrigų ir žmonių istorijos perrašinėtojų kaltės meno ir mokslo talentai yra represuojami, kankinami ir sušaudomi“. Dovid Katz yra jidiš kalbos žinovas ir į konferenciją specialiai atvyko iš JAV.

JAV ambasadorės pavaduotoja Lietuvoje Anne  Holl pabrėžė, kad Panevėžio miesto žydų bendruomenė rodo pavyzdį, kaip reikia gerbti savo tautybės kultūrą, atminimą apie nusipelniusius žmones ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliniu mastu.

Administracijos direktorės pavaduotoja Janina Gaidžiūnaitė pasidžiaugė, kad Panevėžio žydai rūpinasi, jog  būtų išsaugota mūsų miesto žydų istorija, kad bendromis PŽB ir Savivaldybės pastangomis yra daug padaryta dėl atmintinų vietų įamžinimo, dėl kultūrinių renginių ir švietėjiškos veiklos.

Istorijos tyrinėtojas Oskaras Paltanavičius savo pranešime rado sąryšį su inkvizicijos, nacių ir stalinizmo panašia nusikalstama veikla, nuo kurios nukentėjo milijonai tiek žydų, tiek kitų tautybių žmonių.

Margaritos Rimkevičaitės technologijos mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis savo įžanginėje kalboje atskleidė susidomėjimą šios konferencijos tema, o mokiniai ir istorijos mokytojas Vytautas Matulionis, lituanistė mokytoja Rita Stonienė pristatė programą apie Benjamino Zuskino praeitį Lietuvoje.

Tarptautinės komisijos Nacių ir Sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas pabrėžė, kad iki karo kai kuriuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyveno nuo 40  iki 80 proc. žydų. Kiekvienas miestas ir miestelis turi savo garsių žydų tautos žmonių, kurie išgarsino Lietuvą kaip žinomi litvakai. Jis pasakė, kad reikia visiems po truputį dirbti, nelaukiant nurodymų „iš viršaus“, dirbti taip, kaip dirba Panevėžio miesto Žydų bendruomenė, pastoviai bendradarbiaujanti su visuomene, kas duoda gerų rezultatų. Memorialinės lentos atidengimo ceremoniją G. Kofman pradėjo papasakodamas apie Benjamino Zuskino tragišką likimą. Valstybinio žydų teatro vadovas, režisierius ir aktorius nukentėjo per antisemitinį to meto vadovybės išpuolį. „Ir šiandien yra politikų, kurie nesugeba įsigilinti į tragedijos priežastis, B. Zuskino gyvenimo istoriją, kurios pasekmė – nepagrįstai apkaltintas, nuteistas ir sušaudytas. Vienas tokių politikų pavyzdys – Panevėžio miesto Savivaldybės Tarybos narys Raimondas Pankevičius, kuris negailėjo įžeidimų Tarybos posėdžio metu, kas buvo publikuota net spaudoje“,- kalbėjo PŽB pirmininkas G. Kofman. Taip pat, jis padėkojo žinomam Lietuvos skulptoriui Vytautui Tallat-Kelpšai už meniškai ir kokybiškai sukurtą memorialinę lentą, kuri pilnai atitiko autoriaus pagrindinę mintį ir tikslą. Pirmininkas taip pat padėkojo D. Katz už jidiš kalba išverstą užrašą ant lentos.

Izraelio ambasados Latvijoje ir Lietuvoje atstovė Kultūros ir visuomeniniams klausimams Marika Pinke pagarbiai kreipėsi į susirinkusius, pasidžiaugė PŽB aktyvia veikla. Dėkojo, kad bendruomenė dirba nustatyta kryptimi, dvasingumo ir kultūros lygio kėlimu, įgyvendinant projektus, kurie yra svarbūs ir Panevėžio miestui, pagyrė žydų bendruomenę už pastangas įprasminant didžių žydų sūnų, gimusių Lietuvoje, atminimą, rodant pavyzdį visiems: jų vardai neturi būti pamiršti. Izraelio ambasadai yra garbė dalyvauti šiame prasmingame renginyje, pagerbiant šį garbingą asmenį – Benjaminą Zuskiną, kuris yra žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Marika Pinkė pridūrė, kad B. Zuskino kūrybinis darbas Valstybiniame Maskvos žydų teatre paliko gilų pėdsaką tarybinio laikotarpio teatro tradicijose. B. Zuskinas buvo Solomono Mikhoelio, kuris yra pagerbtas Daugpilio mieste Latvijoje, kaip kad čia yra pagerbiamas B. Zuskinas, kolega. B. Zuskino dukra Ala Zuskina – Perelman, imigravusi į Izraelį, rūpinasi savo tėvo atminimo įamžinimu. Izraelio bendruomenės televizija sukūrė dokumentinį filmą apie B. Zuskino gyvenimą.

Renginio metu sveikinimo žodį tarė Panevėžio miesto Savivaldybės mero pavaduotojas Gintaras Šileikis. Jis pasidžiaugė, kad PŽB pirmininkas G. Kofman padarė daug gerų darbų, tvarkant ir puošiant mūsų miestą. Jis padėkojo už aktyvią veiklą, geranoriškas pastangas bendraujant su moksleiviais ir pedagogais, palinkėjo sėkmės ir pažadėjo jo paruoštus projektus remti ateityje.

Lietuvos žydų bendruomenės vykdantysis direktorius Simonas Gurevičius perdavė sveikinimą nuo pirmininko dr. Simono Alperavičiaus, ir apgailestavo, kad jis negalėjo dalyvauti renginyje. Visus projektus, vykdomus PŽB palaiko Lietuvos žydų bendruomenė: „čia yra mūsų bendras nuopelnas“.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kąstytis Minkauskas padėkojo PŽB ir pirmininkui G. Kofman už didelį įnašą į Lietuvos kultūrinį gyvenimą, o ši memorialinė lenta primins Lietuvos gyventojams ir miesto Iškilmingai memorialinę lentą atidengė Gintaras Šileikis, Anne Holl.

Apie žydų ir lietuvių santykius tarti keletą žodžių buvo pakviestas doc. kunigas Robertas Pukenis. Jis džiaugėsi, galėdamas čia matyti ne tik panevėžiečius, bet ir garbingus svečius. Kunigas apgailestavo, kad pasaulyje klesti nesantaika, nėra tolerancijos tarp religijų, vyksta karai. Dvasininkas kalbėjo: „Šventas Jeruzalės miestas, šventa ir ši maža sena gatvelė Panevėžyje, kur gimė, gyveno kilnus žydų tautos sūnus Benjaminas Zuskinas. Dabar jis yra su mumis, įamžintas jo atminimas, nes po sunkios kovos ir didelių kančių sugrįžo čia, į savo gimtinę, nes jis yra ir Lietuvos sūnus, litvakas. Ramybė visiems. Aleliuja!“

Po pietų konferencijos dalyviai išvyko į masinių žudynių vietą Kurganavos miške, kur buvo minimos Holokausto dienos Lietuvoje 70 – metis. Kartu su paruošta programa dalyvavo Rožyno pagrindinės mokyklos direktorė A. Adiklienė, istorijos mokytoja G. Žilytė. Panevėžio Rožyno pagrindinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centro projekto „Holokausto istorija – tiltas tarp praeities į ateitį“ remiamas JAV ambasados Lietuvoje, Nyderlandų ambasados Lietuvoje ir Austrijos ambasados Lietuvoje, dalyviai paruošė įspūdingą programą. Mokiniai pristatė kompoziciją – prie paminklo iš gėlių išdėliotą menorą. Kalbėjo direktorė A. Adiklienė, JAV ir Izraelio ambasadų Lietuvoje atstovės, vicemeras G. Šileikis ir visi kiti dalyviai, dar kartą primindami Holokausto tragediją, kuri neturi pasikartoti.

Tylos minute susirinkusieji pagerbė aukas. Mintimis sugrįždami į dabartį, aukų ramybę patikėjo Kurganavos miškui. Palinkėdami vieni kitiems taikos ir ramybės, sugrįžo į savo šeimas.