PŽB narių gimtadieniai

Panevėžio m. žydų bendruomenė sveikino tris aktyvius narius gimtadienio proga:

JURIJUS SMIRNOVAS – RAAK – 77 m. kuklus, pareigingas žmogus, buvęs mažametis koncentracijos stovyklos kalinys, 37 metus tarnavo “Lietuvos geležinkeliai“ tarnyboje meistru. Aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje.

EDUARDAS SOLOVJOV – ROZENPUT – 74 m. sudėtingo likimo žmogus-išlikęs, pergyvenęsevakuacijos sunkumus, grėsmę. Jo humoras, naujos idėjos paįvairina bendruomenės gyvenimą, nuotaikas.

KONSTANTINAS CHRUŠKOVAS – 63 m. Tautodailės liaudies meistras, kilęs iš Odesos. Jo sukurti meniški darbai-Chanukija, Menora puošia Vilniaus Choralinę Sinagogą bei Panevėžio žydų bendruomenės patalpas. Nuoširdus, linksmų plaučių žmogus.

Tradicija sveikinti bendruomenės narius jų gimtadienio proga prasidėjo 2001metais remiantis „Šiltų namų“programa. Ji būdavo rengiama Panevėžio bendruomenės patalpose arba namuose. Deja „Šiltų namų“ programa buvo sustabdyta, nes pagal rėmėjų reikalavimus,ją reikėjo pravesti tik namuose. Gaila, kad taip įvyko. Visi nariai galėjo ateiti į bendruomenę ir pasveikinti sukaktuvininkus. Kad neprapultų ši gera tradicija, PŽB tokius sveikinimus perkėlė į „Klubo“ programą.

„Klubų“ programos veikla apima įvairius renginius: parodas, susitikimus su Lietuvos ir užsienio įžymiais žmonėmis, edukacine programa jaunimui, įvairūs projektai.Visuomenė supažindinama su žydų kultūra, jos gyvenimu, praeitimi, tradicijomis.

Panevėžio žydų bendruomenė nuomoja 50 kv. metrų ploto patalpas,neturi savų patalpų ir negali plėsti savo projektų… Nežiūrint į tai veiklos rezultatai puikūs,bendruomenėje tvyro gera, nuoširdi atmosfera, malonūs žmonių santykiai.