Neužmirštantys savo gimtinės

Saulėtą liepos 9-osios dieną į susitikimą su klasiokais, prieš 50 metų baigusiais mokyklą, esančią Ramygalos g. 18, atvyko Aharon Tzionas. Jį į Panevėžį atlydėjo visa jo šeima: žmona Sonia, sūnus Roneh, marti Sharon, dukros Iris ir Hila bei žentas Amir.

Beveik kiekvienais metais Aharon Tzionas į Lietuvą atvyksta padėkoti Markevičių šeimai už žydų gelbėjimą karo metais.

Šįkart ponas Aharon savo šeimai norėjo parodyti savo gimtąjį miestą, kuriame gimė prieš 67-erius metus, čia užaugo, įgijo vidurinį išsilavinimą. Jo tėvai taip pat gyveno Panevėžyje iki karo. Mama mokėsi Panevėžio religinėje žydų mergaičių gimnazijoje Javne (dabartinėse PŽB patalpose). Prasidėjus karui, mama išvyko į Izraelį ir ten pragyveno iki mirties (92 m.).

Žmona Sonia taip pat gimusi ir augusi Lietuvoje, Vilniuje, tad visa šeima iš tėvų pasakojimų puikiai žinojo apie tėvų gimtąją šalį, jos gyventojus, bet jiems buvo labai įdomu viską pamatyti savo akimis.

Panevėžio žydų bendruomenės valdybos narys Jurij Grafman su dukra Gabriele susitiko su svečiais ir juos palydėjo iki miesto žydų bendruomenės, kur juos sutiko PŽB pirmininkas Gennady Kofman. Jis svečiams papasakojo apie Panevėžio žydų gyvenimą, apie garsiausius miesto žydus: Panevėžio rabiną Joselį Kahanemaną, įkūrusį Panevėžio religinėje žydų mergaičių gimnaziją ir aktorių Benjaminą Zuskiną. Prasidėjus diskusijai išaiškėjo, kad B. Zuskinas yra p. Aharon giminaitis.

Tzionas šeima buvo sužavėti, kad Panevėžio žydų bendruomenė vis dar puoselėja žydų tradicijas, bando išsaugoti žydų pastatus.

Padėkoję už priėmimą ir daromą darbą žydų labui visa šeima išėjo susipažinti su miestu, pamatyti vietas, kuriose gyveno ir mokėsi jų tėvas ir seneliai. J. Grafman ir jo dukra Gabriele svečiams aprodė žymiausias Panevėžio vietas.