Medalių įteikimas

Kovo 27 d. Panevėžio m. žydų bendruomenėje buvo įteikti medaliai skirti Didžiojo Tėvynės karo Pergalės 70-čiui paminėti. Medalius įteikė Rusijos Federacijos Ambasados vyresnysis patarėjas Aleksandr Gancev, kuris susirinkusiems perdavė Rusijos Federacijos Ambasadoriaus Lietuvos respublikoje Aleksandro Udaltsovo sveikinimą, palinkėjo stiprybės, sveikatos ir dar daug metų gyventi ir džiuginti mus savo buvimu. Sveikinimo žodį taip pat tarė Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman bei Panevėžio m. karo pensininkų „Tišina“ vadovas Nikolaj Grekov. Renginyje dalyvavo didžioji likusių gyvų veteranų iš Panevėžio regiono dalis.

Už tuos, kurie negalėjo atvykti patys, medalius atsiėmė vaikai arba anūkai. Šiltoje aplinkoje svečiai dalinosi prisiminimais apie karą, pagerbė tuos, kurių jau nebėra tarp gyvųjų. Iš Panevėžio m. žydų bendruomenės narių medalius gavo: Jurij Smirnov, Efim Grafman, Eduard Solovjov, Telesforas Laucevičius. Būdami vaikai, jie išgyveno Holokaustą ir tik stebuklo dėka liko gyvi. Jurij Smirnov, būdamas mažu berniuku, atvežtas iš Pskovo į koncentracijos stovyklą Panevėžyje. Jo motina spėjo sudeginti dokumentus, ir taip išsaugojo gyvybę sau ir vaikams. Efim Grafman stebuklingai išsigelbėjo iš blokadinio Leningrado – kartu su kitais mažais vaikas buvo išvežtas iš miesto. Eduard Solovjov su savo tėvais gyveno Moldovoje ir, prasidėjus karui, jo tėvas, karo medicinos gydytojas, išsiuntė žmoną ir vaiką į Novorosijską. Telesforas Laucevičius buvo išgelbėtas iš Kauno geto. Todėl Pergalės diena visiems žydams yra didelė, šviesi šventė, primenanti apie žydų išsigelbėjimą nuo visiško sunaikinimo.