Kvietimas į renginius rugsėjo 8 dieną Rokiškyje

Asociacija „Rokiškio teatras“ vykdo projektą, skirtą Panemunėlio žydų Olkinų šeimos, žuvusios Holokausto metu,  atminimo įamžinimui. Vieni iš projekto partnerių yra Panevėžio m. žydų bendruomenė.

Rugsėjo 8 dieną  Rokiškyje bus pristatytas spektaklis „Nutildytos Mūzos“ (režisierė Neringa Danienė). Spektaklis sukurtas pagal tikrus įvykius. Pagal projektą spektaklis buvo pristatytas šių metų balandžio 21 dieną Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje. Asociacijos „Rokiškio teatras“ režisierė,  projekto vadovė Neringa Danienė ir aktoriai padėkojo Panevėžio m. žydų bendruomenei už spektaklio pristatymą Panevėžio m. visuomenei ir šiltą priėmimą bendruomenės patalpose. Besibaigiant susitikimui visiems spektaklio aktoriams buvo įteiktos dovanos ir išreikšta viltis dar ne kartą susitikti ateityje, organizuojant kitus edukacinius  projektus.

Spektaklio  scenarijus parašytas remiantis jaunos žydaitės Matildos Olkinaitės dienoraščiu ir amžininkų atsiminimais. Jaudinanti istorija apie Rokiškio rajone Panemunėlyje gyvenusios vaistininko Naumo Olkino šeimos likimą, apie  ne laiku nutildytą vos pradėjusią skleistis jaunos talentingos poetės Matildos mūzą tampa ypač aktuali vis didėjančių pasaulinių grėsmių kontekste ir verčia susimąstyti apie karo beprasmybę bei šios dienos trapumą.

Šis spektaklis vertinamas ne tik kaip meno kūrinys, bet ir kaip edukacinė, kultūrinė jaunimo  auklėjimo priemonė ir švietimas, kuri supažindina su tamsiąja Holokausto istorija.

Asociacija „Rokiškio teatras“ vykdo naudingą edukacinę ir visuomeninę veiklą. Šio etapo renginiai skirti Olkinų kapavietės suradimo ir sutvarkymo darbams bei M. Olkinaitės eilėraščių rinkinio leidybai.

Rokiškio r. savivaldybės komisija pagal asociacijos „Rokiškio teatras” prašymą  nusprendė paženklinti miškelį, kuriame pastatytas paminklinis akmuo,  skirtas sušaudytiems 9 Olkinų ir Jofių šeimų nariams Holokausto metu.

Tai ne pirmas Rokiškio savivaldybės ir jos mero žingsnis dėl žydų paveldo išsaugojimo Rokiškio mieste ir rajone. 2014 m. Rokiškio raj. savivaldybė padėjo sutvarkyti Rokiškio žydų kapines, pastatyti naują kapinių tvorą, vartus ir paminklą. Visus šiuos darbus organizavo ir surinko lėšas palikuonis iš JAV Phil Šapiro.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės vardu dėkojame režisierei Neringai Danienei ir aktorių mėgėjų trupei už pilietišką požiūrį, pagarbą ir toleranciją vieni kitiems.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti renginiuose, skirtuose Olkinų šeimos atminimui įamžinti.