Panevėžio žydų bendruomenė švenčia Pesachą

„Pesach“ išvertus iš hebrajų kalbos reiškia „praėjo pro šalį“. Galvoje turimaS Biblijoje aprašytas vienas iš „Egipto bausmių“ epizodas. Kadangi faraonas atsisakė žydus išlaisvinti iš vergovės, jį ir visus jo šalies gyventojus užgriuvo baisios nelaimės. Paskutinė buvo kiekvienos šeimos pirmagimio mirtis. Bet žydų šis nuosprendis nepalietė, nelaimė neužklupo jų namų – tai yra Dievas „praėjo pro šalį“. Šiuo pasakojimu Gennady Kofman pradėjo pokalbį su Panevėžio Rožyno progimnazijos vyresniųjų klasių mokiniais.

Panevėžio Rožyno progimnazijos, Tolerancijos ugdymo centro mokiniai kartu su mokytoja G. Žilyte, kovo 27 d. lankėsi Panevėžio Žydų bendruomenėje. Pasitinkant Pesacho šventę, atsirado tradicija sulaukti sveikinimų ne tik iš žydų draugų ir kolegų, bet ir iš lietuvių bendruomenės bei miesto jaunimo. Gimnazijos mokiniai žydų bendruomenei padovanojo savo rankomis pagamintų Pesacho šventei skirtų atvirukų  kolekciją.

O jau pirmąjį Pesacho šventės vakarą miesto žydai ir svečiai iš Vilniaus bei Čikagos susirinko prie šventinio stalo pravesti pirmąjį Sėderį. Šventę pradėjo jauni rabinai Kalman ir Meer. Vakarienė vyko keliais etapais, buvo geriamos keturios vyno taurės, tiek, kiek buvo duota pažadų Dievo išrinktai tautai. Penkta taurė nepaliesta – ji skirta pranašui Elijui. Sėderio metu buvo uždegtos žvakės, skaitomos maldos ir pašventinimai iš Agados, dainuojama ir šokama.

Tradiciškai žydų bendruomenės nariai susirinko antrą dieną į antrąjį sėderį, kuriame išsamiai buvo skaitoma Agada ir diskutuojama vakaro tema.

Gerbiamieji Lietuvos žydų bendruomenės nariai, Sveikiname Jus su Pesacho švente, kuri mums simbolizuoja laisvę, laimę, galimybę gyventi.

Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems sveikatos ir geros nuotaikos.