Svečiai iš Jeruzalės ir Eli Rabinovitz vizitas Panevėžyje

Nelauktai į Panevėžio miesto žydų bendruomenę atvyko svečiai iš Jeruzalės. Šį kartą bendruomenėje apsilankė Daniel Veid su žmona Eti ir sūnumi Shmuel iš Izraelio. Daniel į Panevėžį atvyko ieškoti savo šeimos šaknų. Jis papasakojo, kad XVIII a. jo proprosenelis Solomon Veid  gimė ir gyveno Panevėžyje, proprosenelė Shaike Levine taip pat gimė Panevėžio mieste. XIX a. pradžioje prorposenelis Solomon su savo šeima emigravo į PAR.

Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai visuomet su malonumu sutinka atvykusius iš viso pasaulio ir stengiasi kuo daugiau papasakoti apie mylimą Panevėžio miestą bei suteikti bendruomenės archyve turimus faktus apie jų giminaičius.

Liepos 31 d. Panevėžio m. žydų bendruomenėje lankėsi Pietų Afrikoje gimęs, šiuo metu Australijoje gyvenantis žydų paveldo tyrinėtojas Eli Rabinowitz. Jis papasakojo apie savo projektą, kurį vykdo bendradarbiaudamas su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene, Ingrida Vilkiene, (Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje). Šis edukacinis projektas skirtas moksleiviams iš įvairių pasaulio šalių, kurie bendraudami tarpusavyje, drauge susipažįsta su  Holokausto istorija.

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman svečiui papasakojo, kad Panevėžio miesto žydų bendruomenė taip pat vykdo edukacinį darbą su gimnazijų ir progimnazijų moksleiviais, rengdama paskaitas ir viktorinas, kurių metu moksleiviai supažindinami su tragiška žydų tautos istorija, Holokausto tema. Ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo auklėjimui, tolerancijai, kad išsklaidytų negatyvų mitą apie žydų tautą bei supažindintų su Panevėžio ir kitų Lietuvos miestelių žydų istorija, kai buvo žudomi nekalti žmonės.

Gennady Kofman svečiui parodė  Panevėžio. žydų bendruomenėje surinktas archyvo nuotraukas, susijusias su daugeliu šeimų, kurios iki Antrojo pasaulinio karo išvyko gyventi į PAR, JAV, Izraelį ir tokiu būdu išvengė sušaudymo nacių okupacijos metu. Per paskutinius dvejus metus į Panevėžio m. žydų bendruomenę atvyko apie dešimties šeimų palikuoniai (Jachud Zalk, Levin, Jacob ir Lea Segal, Janet Petkun, Edit Perry, Jack Todes, Isak Veisas, David Dworkin, Zvika ir Sara Levin, Brozinų šeomos atstovai, Carol Hoffman, Ralph Salinger, Ada Brill ir kiti). Jie padovanojo vertingų nuotraukų iš savo asmeninių šeimų kolekcijų su istorijų aprašymais. Vėliau Gennady Kofman svečiui padovanojo dvi savo surinktas knygeles „Amerikos žydų labdaros organizacijos Joint šimto metų veikla Panevėžyje ir Lietuvoje“, kurią išleisti padėjo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė ir knygelę skirtą Panevėžio miesto ir apskrities Holokausto aukų atminimui, kurią išleisti padėjo Geros valios fondas bei Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė.