Susitikimas su LR Vyriausybės kancleriu

Panevėžio regiono žydų religinės bendruomenės nariai – Jurij Grafman, Gennadijus Šteimanas, Gennady Kofman turėjo susitikimą su LR Vyriausybės kancleriu Algirdu Stončaičiu, pavaduotoja Lina Liubauskaitė ir Diana Varnaitė.

Susitikime buvo svarstomi aktualus klausimai dėl Naujamiesčio žydų senųjų kapiniu. 2019m. kovo 13 diena buvo apsilankyta  Naujamiestyje ir nustatyta, kad kapinių ribos neatitinka tikrovės. Aplinka nesutvarkyta ir labai apleista. Apie tai buvo pranešta LŽB pirmininkei Fainai Kuklianski ir atsakingam už žydų kultūros paveldą Martynui Užpelkiui.

Kancleris pavedė stebėti šių trūkumų šalinimo pažangą

Buvo kalbama apie žydų kapinės ir masinių žudynių vietas Aukštaitijos regione, jų priežiūra ir tvarkymą.

Panevėžio žydų bendruomenė neturi galimybės prižiūrėti ir sutvarkyti visų objektų ( jų yra apie 70).

Nurodymas savivaldybėms įtraukti į seniūnijų metinius biudžetus  senųjų žydų kapinių ir masinių žudynių vietų tvarkybą. Be pagalbos seniūnijoms nebus sutvarkytos kapinės. Rekuomenduojama skirti lėšas iš valstybės biudžeto Algirdas Stončaitis pritarė tokiam poreikiui. Paprašė D.Varnaitės įtraukti į Savivaldybių asociacijos suvažiavimą šį klausimą.

Pagrindinis klausimas apie kuri buvo kalbėta susitikime tai  pastatas Valančiaus g.4.(Sinagoga).

Marija Dillon įamžinimas Panevėžyje. Žymi skulptorė Marija Dillon gimė ir užaugo

Panevėžyje. religingoje šeimoje. A. Stončaitis domėjosi istoriniais faktais ir žadėjo tarpininkauti.