Panevėžio miesto žydų bendruomenėje pastoviai vyksta edukacinės pamokos moksleiviams Žydų istorijos ir Holokausto tema.

Istorija, perduodama jaunajai kartai

Panevėžio miesto žydų bendruomenėje pastoviai vyksta edukacinės pamokos moksleiviams Žydų istorijos ir Holokausto tema.

2022 m. gegužės 3 d. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos mokiniai su mokytojais dalyvavo edukacinėje pamokoje apie žydų istoriją ir Holokaustą Panevėžyje bei Panevėžio rajone.

Ši tema aktuali ne tik žydams bet ir lietuviams, vaikams ir suaugusiems.

Mokiniai iš Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos ne labai daug ką žinojo apie žydų istoriją. Jokiu būdu negalime kaltinti tėvus ar mokytojus. Manytume, kad LR Švietimo ministerija daugiau valandų galėtų skirti šiai temai.

Pokalbis prasidėjo nuo Senojo Testamento – Toros, temos apie žydų istorijos faktus. Susidomėjusiems moksleiviams kilo daug klausimų.

Pradėjus nagrinėti temą apie Holokaustą, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman supažindino moksleivius su tragedija, kuri vyko antrojo pasaulinio karo metu. Ji palietė tiek visą pasaulį, tiek Panevėžio miestą ir rajoną.

Kai kurie moksleiviai pirmą kartą išgirdo žodį Holokaustas, vyko diskusija, mokiniai uždavinėjo jiems įdomius klausimus.

Daugiau nei 20 metų Panevėžio žydų bendruomenė praveda edukacines pamokas su Panevėžio miesto ir rajono moksleiviais. Šis darbas yra vienas iš pagrindinių mūsų tikslų, – pareiškė Gennady Kofman.

Diskusija vyko laisvai, prie arbatos puodelio, mokiniai ne tik atsakinėjo, bet ir patys uždavė daug klausimų.

Su Panevėžio Mykolo Karkos pagrindine mokykla pasirašyta bendradarbiavimo – partnerystės sutartis.

Mokiniai gavo dovanų Lietuvos žydų (Litvaku) Bendruomenės išleistą 2022-5782 žydų kalendorių ir tradicinės – šventinės duonos – MACOS.