Konferencija 9 – toje vidurinėje mokykloje 2005 m. gruodžio 2 d.

Panevėžyje yra daug gimnazijų ir mokyklų, kur yra Tolerancijos centrai, kuriuose jaunimas vykdo edukacinę, kultūrinę švietėjišką veiklą. Viena aktualiausių TOC temų – žydų tema: jų istorija, holokaustas, tradicijos ir dabartinis gyvenimas. Tolerancijos centruose jaunieji dalyviai su dideliu susidomėjimu mokosi žydų, kurie šalia gyvena daugiau nei 500 metų, istorijos.

Patys aktyviausi Tolerancijos centrai – Panevėžio 9 – toji vidurinė mokykla, Vyturio vidurinė mokykla, J. Miltinio vidurinė mokykla (gimnazija), Lipniūno vidurinė mokykla, Žemkalnio ir Balčikonio gimnazijos.

Gruodžio pradžioje 9 – tosios vidurinės mokyklos mokiniai –  Tolerancijos centro (TOC) nariai, padedami mokytojos N. Želytės, mokykloje surengė konferenciją apie Panevėžio žydų istoriją  ir Holokaustą.

Konferencija vyko labai šiltoje, draugiškoje atmosferoje. Jo metu buvo sužinota daug įdomios informacijos apie Panevėžio m. žydus, jų istoriją.