Svečias iš Lietuvos žydų labdaros fondo

Svečiuose pas Panevėžio žydų bendruomenę Lietuvos žydų labdaros paramos fondo Socialinio skyriaus koordinatorė Ema Jakobienė 2009 m. vasario 2 d.

Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai gauna socialinę paramą iš LŽB paramos fondo Socialinio centro, kuris centralizuotai tvarko žydų, gyvenančių Lietuvoje, socialinius reikalus. Pasaulinė žydų organizacija Joint rinko lėšas paremti socialiniai remtinus žydus ir jų šeimos narius. Pagrindinis Socialinio centro tikslas  paremti pagyvenusius žmones, ypatingai tuos, kurie išgyveno Holokaustą. Tam skirta speciali programa „SOS“. Žmonės gauna maitinimą, medicininę pagalbą, drabužių, padaromas smulkus remontas jų būstuose. Socialinė programa yra ir vaikams: maitinimas, drabužiai, stovyklos ir pan.