Susitikimas su mokiniais 2009 m balandžio 16 d.

Dar vienas renginys įvyko 2009 m. balandžio 16 d. Tądien Panevėžio m. žydų bendruomenės patalpose lankėsi Panevėžio „Minties“ gimnazijos mokiniai su istorijos mokytoju V. Ruliu, kur bendravo su Panevėžio žydų bendruomenės pirmininku Gennady Kofman ir kitais atstovais.

Čia jaunimas turėjo progą pamatyti dar tarpukario Lietuvoje 1935 metais sukurtą filmą apie žydų gyvenimą

Apie Lietuvoje įvykusią žydų tragediją mokiniams papasakojo žmogus, asmeniškai pergyvenęs karo baisumus, pabėgėlio dalią, kankinimus, persekiojimus – p. Jurij Smirnov- Raak.

Pokalbio pabaigoje jaunuoliai galėjo pavaišinti nacionaliniais žydų paplotėliais – macais, kuriuos ragaudami vaikai sužinojo apie jų gaminimą, kitus tradicinius žydų valgius.