Gegužės 9 – tosios minėjimas 2009 m. gegužės 9 d.

Kiekvienais metais PŽB nariai dalyvauja Pergalės dienos minėjime.

Visiems pasaulio žydams ši diena labai svarbi. Iškilmingame minėjime niekada neužmirštami tie, kurie atidavė savo gyvybes, kad pasaulyje nebebūtų  fašizmo ir nacizmo. Į bendruomenės patalpas kviečiami karo dalyviai – veteranai. PŽB turi savo ekspoziciją apie II Pasaulinio karo dalyvius – veteranus.