Tolerancijos pamoka Jaunimo mokykloje

Gegužės pabaigoje Jaunimo mokyklos mokiniai ir mokytojai Tamara Temnikova – Gabnienė, Dileta Petrauskienė, Rita Rakauskienė ir Giedrė Mažukienė kartu su PŽB nariais surengė susitikimą tolerancijos tema.

Buvo kalbėta apie žydų holokaustą ir Panevėžio krašto žydų istoriją. J. Smirnov – Raak susirinkusiems papasakojo apie savo gyvenimą karo metais, kaip buvo atvežtas iš Pskovo į Panevėžio, o vėliau į Šiaulių koncentracijos stovyklą. Tuo tarpu PŽB pirmininkas G. Kofman papsakojo apie žydų gyvenimą, istoriją.