Panevėžio miesto žydų bendruomenės patalpose buvo atidaryta knygų ir fotografijų parodos, skirtos Holokausto istorijai

Šią dieną miesto mokyklose ir gimnazijose vyko renginiai, skirti paminėti Holokausto aukas.
Panevėžio pagrindinės Rožyno mokyklos Tolerancijos ugdymo centras ir jo vadovė Genutė Žilyte aštuonerius metus ruošia ir vykdo projektus, skirtus Holokausto temai. Projekto rėmėjai – JAV ambasada Lietuvoje, o pagrindiniai partneriai – Panevėžio žydų bendruomenė. Šiais metais TOC paruošė ypatingą renginį. 2013 m. sausio 27 d. įvyko konferencija „Vaikai pasakoja Holokausto istoriją“. Konferenciją atidariusi mokyklos direktorė Aida Adiklienė pasakė: „Vaikų tolerancijos puoselėjimas ir istorijos mokymas yra įnašas į pasaulio žmonijos atmintį.“ JAV ambasados atstovė Lietuvoje Vanna Čan padėkojo direktorei ir mokyklos mokytojams už profesionalų darbą ir aktyvią veiklą. Miesto meras p. Vitalijus Satkevičius pareiškė: „Būtina padaryti viską, kad žydų tautos tragedija niekada nepasikartotų.“ Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman pažymėjo, kad nuo banditų rankų žuvusių suaugusių ir vaikų gyvenimo grandinė buvo brutaliai nutraukta. Pasaulio visuomenė neteko daug talentingų mokslininkų, gydytojų ir darbininkų. Gennady Kofman pasakė: „Turintys protą, te išgirsta Holokausto sielvartą ir kančią.“ Jis padėkojo mokyklos direktorei Aidai Adiklienei, istorijos mokytojai Genutei Žilytei, o taip pat mokyklos moksleiviams už aktyvią pilietinę pareigą, už toleranciją, vaikų auklėjimą ir įteikė G. Žilytei padėkos raštą, o JAV ambasados atstovei Vanna Čan padėką už finansinę paramą įvykdant projektą. Vidmantas Markevičius, Jono Markevičiaus sūnus, apdovanotas Jad Vašem pasaulio teisuolio vardo medaliu, papasakojo istoriją, kaip jų šeima gelbėjo žydus, rizikuodami savo ir šeimos narių gyvybėmis. Pagrindinėje konferencijos dalyje mokiniai paruošė programą apie Holokaustą. Jų referatai parašyti remiantis liudininkų pasakojimais apie tų metų įvykius, apie žydų gelbėjimą nuo pražūties, o taip pat apie partnerystę su Panevėžio žydų bendruomene ir Vilniaus žydų Gaono muziejumi. Pabaigoje Gaono muziejaus atstovės Danutė Šalčinskaja ir Ana Bagatyriova gerai įvertino Tolerancijos centro mokinių ir mokytojos darbą, įteikė atminimo dovanėles, išreiškė savo nuomonę, kad pats svarbiausias mokinių darbas tolerancijos centre yra sugebėjimas įsijausti į tų metų įvykius. Mokyklos direktorė pakvietė konferencijos dalyvius pažiūrėti mokinių paruoštą plakatų parodą tema „Holokaustui – ne“ ir fotoparodą „Seni pastatai – apie žydų praeitį Panevėžyje“.

Tą pačią dieną Panevėžio žydų bendruomenės narys Jefym Grafman dalyvavo konferencijoje Radviliškyje, Vaižganto progimnazijoje, skirtoje Holokausto dienai paminėti. Jis papasakojo savo šeimos tragediją, pergyventą Leningrado blokadą. Jo pasakojimas labai sujaudino konferencijos dalyvius – tai gyvas Holokausto liudininkas.