Holokausto dienos minėjimas Panevėžyje

1941 m. Lietuvą okupavo nacistinė Vokietija ir per kelis mėnesius buvo sunaikinta didelė Lietuvos žydų bendruomenės dalis. Dalis Lietuvos žydų, kaip darbo jėga,  pateko į miestuose įsteigtus getus. Dauguma getų buvo likviduoti nacių po kelių mėnesių, o likę Vilniaus, Kauno ir Šiaulių – veikė 2-3 metus. Vilniaus getas buvo likviduotas 1943 m. rugsėjo 23 d. Didžioji geto gyventojų dalis buvo sušaudyti Paneriuose, kiti išsiųsti į koncentracijos stovyklas.  1994 metais LR Seimas rugsėjo 23 – čiąją  paskelbė Lietuvos valstybine atmintina diena. Tai – liūdna atminimo diena, kuomet visi prisimename gyvenusią Lietuvoje didelę žydų bendruomenę.

Panevėžio žydų bendruomenė minėjimą pradėjo Atminties skvere, prie memorialo “Liūdinti žydų motina”, prie kurio buvo degamos žvakutės ir padėti vainikai. Minėjime dalyvavo ir kalbėjo Panevėžio m. meras Vitalijus Satkevičius, Panevėžio m. tarybos narys Alfonsas Petrauskas, J. Balčikonio gimnazijos direktorius Romualdas Dambrauskas, Rožyno pagrindinės mokyklos TUC vadovė, istorijos mokytoja Genutė Žilienė su mokiniais, M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos mokiniai kartu su lietuvių k. mokytoja Rita Stoniene ir PŽB nariai. Vėliau visi minėjimo dalyviai vyko aplankyti masinės žydų naikinimo vietos Kurganavos miške,  ir Žaliojoje girioje esančią holokausto atminties vietą, jose taip pat buvo uždegtos žvakelės ir padėti vainikai.

Vėliau PŽB nariai ir svečiai susirinko bendruomenės patalpose ir prie pietų stalo dalinosi savo mintimis, atsiminimais apie Holokausto tragediją.