Drugeliai gete negyvena

2014 m. gegužės 7 d. Jungtinės Karalystės ambasadoje įvyko meninės parodos atidarymas, skirtas Europos žydų holokausto aukų atminimui. Renginio metu prisiminti mirę ir lageriuose žuvę žydų vaikai. Žuvusių vaikų atminimui buvo padaryti 1,5 mln. simbolinių drugelių.

Parodoje dalyvavo Jo Ekscelencija Jungtinės Karalystės ambasados ambasadorius David Hunt, Austrijos ambasadorius Johan Spitzer, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti direktorius Ronaldas Račinskas, LR Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas,Vilniaus valstybinio Gaono žydų muziejaus direktorius Markas Zingeris, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Birutė Burauskaitė, užsienio reikalų ministerijos atstovai, muziejų, mokyklų atstovai, rėmėjai, mecenatai, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir kitų bendruomenių atstovai ir kiti garbingi svečiai. Į parodos atidarymą buvo pakviesti ir Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman ir valdybos narys Aleksandras Zarieckij.

J.E. Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje savo kalboje paminėjo apie savo misiją už kurią prisiėme atsakomybę Didžioji Britanija pono David Hunt’o asmenyje, apie savo indėlį įamžinant Holokausto atminimą. Taip pat J.E. ambasadorius papasakojo apie komisijos veiklą, kuriai jis vadovauja.“Jeigu man būtų galimybė kreiptis į žydus, aš pasakyčiau: Žydai, atminkite, kad antisemitizmas gyvas ir klesti, nežiūrint „vakarų vertybių“ ir musulmonų savivaliavimo. Taip pat pasakyčiau apie vienos mokinės iš Odesos laišką. Pagalvokit! Izraelio tinklapyje yra parašytas straipsnis, kuriame rašoma, jog lagerio kaliniai susitiko su vietinių mokyklų mokiniais ir papasakojo apie Holokausto baisumus, kad niekas niekada nebūtų užmiršta. Po pasakojimo mokytojai paklausė mokinių, kokias išvadas jie padarė klausant apie tuos įvykius. Mokiniai suprato tuos įvykius ir su didele pagarba pagerbė tuos žmones, kurie tiek daug iškentėjo ir vertina taiką žemėje. Žila senolė, lyg tai iš Asvencimo, lyg iš Maideneko, lėtai lingavo galvą, o paskui su gailesčiu nusišypsojo ir pasakė, kad viskas yra teisinga, bet išvados turi būti kitokios. Prisiminkit visados – pasakė ji, jeigu kas kada arba kur nors Jums pasakys, kad nori Jus nužudyti – patikėkite jais. Netikėkite, kaip kad mes tada prieš Holokaustą, kad tai tėra tik politika, o jie patys yra geri ir užjaučiantys mieli žmonės. Bet kai jie nuo kalbų prieis prie darbų, tada jau bus per vėlu. Tikėkite tais, kurie žada Jus užmušti! Ir jeigu dar turite jėgų, imkite į rankas ginklus ir užmuškite juos pirmus, kad apgintumėte save, savo šeimas. O jeigu jau nebeturite jėgų, tai čiupkite vaikus ir bėkite iš ten nesvarstydami apie tai, kas sakoma blogai, o daroma gerai.“

Ambasadorius pabrėžė, kad Anglijos vyriausybė skiria didelį dėmesį ir deda daug pastangų, kad išsaugotų Holokausto istoriją.

Parodoje buvo ne tik įdomu pasižiūrėti simbolinių drugelių parodos ir pasiklausyti susimastyti priverčiančios J.E. Jungtinės Karalystės ambasadoriaus kalbos, bet ir pabendrauti su ten susirinkusiais. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky ir PŽB pirmininkas G.Kofman įsitraukė į diskusiją su Abel Levitt – Jakovos Bunkos labdaros ir paramos fondo valdytoju, kuris pasakojo apie fondo skirtas lėšas Plungės nestandartiniui žydų memorialui. Įdomu buvo pabrendrauti ir su kitais dalyvausiais renginyje ambasadoriais, valdžios, mokyklų atstovais.

F. Kukliansky ir G. Kofman atsidėkodami J.E. Jungtinės Karalystės ambasadoriui David Hunt prisiminimui įteikė knygą „Mažosios Jeruzalės – Panevėžio žydų istorija“ bei leidinį „Panevėžio žydų istorijos fragmentai. Praeitis ir dabartis“, o visiems susirinkusiems atminimui padovanojo po Magen David – Dovydo žvaigždės ženkliuką.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti direktorius Ronaldas Račinskas padėkojo Panevėžio žydų bendruomenei už aktyvią veiklą ugdant ir auklėjant jaunimą tolerancijos tema ir padovanojo vieną iš 1,5 mln. simbolinių drugelių.

Visi parodos atidaryme dalyvavę liko sužavėti nuostabia paroda, jaukia atmosfera ir liko dėkingi renginio organizatoriams: Jungtinės Karalystės ambasadai ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.