Susitikimas su Apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje

Vilniuje gegužės 7 d. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje įvyko susitikimas su J.E. Apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje Pedro Lopez Quintana. Svečias turėjo progą susipažinti su Lietuvos žydų bendruomenėmis, jų veikla.

Susitikime su J.E. nuncijumi dalyvavo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, pavaduotoja Maša Grodnik, vykdantysis direktorius Simonas Gurevičius, Socialinio centro direktorius Simonas Levinas, LŽB tarybos narys Todesas Daumantas, Lietuvos vyriausias rabinas Chaimas Buršteinas, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, spaudos atstovai ir kt.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė F. Kukliansky pristatė garbų svečią: 61 metų ispaną, kuris Apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje paskirtas nuo 2014 m. kovo mėn. Prieš tai nuncijumi buvo paskirtas Indijoje, Nepale, Kanadoje. Pedro Lopez Quintana teologiją studijavo Ispanijoje, Compostelano seminarijoje. 1980 m. popiežius Jonas Paulius II jį įšventino į kunigus. Svečias laisvai kalba penkiomis kalbomis: anglų, ispanų, italų, portugalų ir prancūzų.

J.E. Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje papasakojo apie savo veiklą, apie katalikų požiūrį į holokaustą, apie savo vizitą Izraelyje, į šventąją žemę Jeruzalę. Svečias taipogi išreiškė nori bendradarbiauti su Lietuvos žydų bendruomene.

LŽB pirmininkė F. Kukliansky pristatė bendruomenės veiklą, tikslus, socialinę veiklą, apie litvakų holokausto istoriją.

Maša Grodnik padėkojo nuncijui Pedro Lopez Quitana už vizitą ir pasakė, kad iki šiol Lietuvoje buvę Vatikano nuncijai bendradarbiaudavo su žydų bendruomenėmis, o žydai džiaugiasi tokia draugyste.

PŽB pirmininkas G. Kofman pasakė, kad J.E. nuncijus rodo gerą pavyzdį visiems katalikams kaip tolerantiškai bendrauti su žydais. Taip pat jis pabrėžė, kad Panevėžyje holokausto minėjimo dienos renginiuose dalyvauja ir katalikų bažnyčios atstovai. Pirmininkas svečiui atminimui nuo visų regioninių žydų bendruomenių padovanojo knygelę „Panevėžio žydų istorijos fragmentai. Praeitis ir dabartis“ ir į švarko atlapą įsegė svečiui Magend – firminį bendruomenės ženkliuką.

Tarybos narys T. Daumantas taip pat padovanojo knygų ir diskų apie žydų paveldą.

Po visų sveikinimo ir padėkos kalbų vyko diskusijos, į klausimus atsakinėjo Pedro Lopez Quintana.

Susitikimas praėjo draugiškoje ir supratingoje aplinkoje.