Susitikimas su Werner Guter ir Marina Astanovskaja

2014 m. gegužės 4 d. bendruomenėje apsilankė garbingi svečiai: Werner Guter, paramos fondo valdytojas iš Švedijos, Joint direktorė socialiniams reikalams Baltijos šalyse Marina Astanovskaja, iš Estijos. Juos lydėjo ir Jointo atstove Ženia.

Svečius priėmė PŽB pirmininkas Gennady Kofman ir jo pavaduotojas Jurijus Smirnovas. Jie atsakė į visus svečius dominusius klausimus. Werner Guter labai domėjosi Panevėžio ir Panevėžio apskrities žydų gyvenimu, istorija. Pagrindiniai klausimai buvo susiję su Panevėžio žydų gyvenimu, iš ko jie gyvena, ar vykdomos ir kokios edukacinės, visuomeninės programos, kaip išplėtota socialinė veikla.

PŽB pirmininkas G. Kofman vaišindamas svečius arbata, papasakojo apie PŽB veiklą, įvykdytus projektus, apie užsiėmimus su Panevėžio ir Panevėžio apskrities mokyklų ir gimnazijų moksleiviais.

Garbius svečius PŽB pirmininkas apvežiojo po miestą, aprodė istorinius pastatus, papasakojo apie Panevėžio ješyvą ir jos vyriausiąjį rabiną Josena Kahanemaną. Taip pat, nuvežė į buvusių žydų kapinių vietą, kur 1966 m. panaikinus kapines, įrengtas parkas. Ir tik Panevėžio žydų pastangomis vėliau šioje vietoje buvo pastatytas memorialas „Liūdinti žydų motina“. Svečiams labai patiko PŽB sumanymas – šalia paminklo pastatyta tvorelė iš dar išlikusių paminklinių akmenų.

Svečiams prisiminimui apie šį vizitą buvo padovanotas video filmas apie Panevėžio žydų istoriją, jų gyvenimą iki 1932 m. Taip pat visiems buvo padovanota 2009 m. Joanos Vigos Čiplytės knyga „Mažosios Jeruzalės – Panevėžio žydų istorija. Holokaustas“, parašyta lietuvių – anglų kalbomis. Knygoje rašoma apie žydų kūrimąsi ir veiklą Panevėžyje iki 1940 m., holokaustą Lietuvoje ir Panevėžio apskrityje: Pasvalyje, Rokiškyje, Biržose, Ramygaloje, holokausto padarinius bei Panevėžio žydų bendruomenę. Knygai medžiagą surinko ir su autore pasidalijo PŽB pirmininkas G. Kofman.

Be šios knygos, dar buvo padovanotos 2013 m. leidimo bukletas apie Panevėžio žydų istoriją. Knygeles padėjo išleisti LR Kultūros paveldo departamentas, VšĮ Panevėžio žydų atgimimo paramos fondas, Jurij ir Svetlana Grafman. Taipogi, įteikti firminiai bendruomenės ženkliukai – Dovydo žvaigždė, bei istorinių Panevėžio miesto nuotraukų rinkiniai.

Prieš išvažiuodami iš Panevėžio svečiai padėkojo už šiltą, turiningą ir įdomų priėmimą, bei paliko savo įspūdžius svečių knygoje, kur tiek W. Guter, tiek M Astanovskaja padėkojo už viską, ką PŽB daro žydų labui ir jų gyvenimui.