Ekskursija su Rožyno progimnazija į Druskininkus

Panevėžio Rožyno progimnazija jau daugiau nei 10 metų vykdo projektus, susijusius su Holokausto tema.

Progimnazijoje yra įkurtas Tolerancijos centras (TUC), kuriam vadovauja istorijos mokytoja Genutė Žilytė. TUC dalyviai domisi žydų istorija ir papročiais. Vienas paskutiniųjų mokinių darbų buvo balandžio pabaigoje organizuota piešinių ir plakatų konkursas Holokausto tema „Tiltas tarp praeities į ateitį“, kuriame buvo eksponuota daugiau nei 40 vaikų sukurtų piešinių ir paveikslų.

Visus TUC projektus derina ir koreguoja Rožyno progimnazijos direktorė Aida Adiklienė, kuri suteikia „sparnus“, prasmingus darbus atliekantiems mokiniams.

Panevėžio žydų bendruomenė kaip partneriai džiaugiasi ir labai vertina darbą, kurį atlieka Tolerancijos centro mokiniai ir jų vadovė G. Žilytė. Rožyno progimnazija yra pavyzdys Panevėžio apskrityje kaip reikia dirbti ir auklėti šiuolaikinį jaunimą.

Per piešinių konkursą, buvo suplanuota ekskursija į Druskininkus TUC aktyviausiems dalyviams, kurie nusipelnė šioje srityje. Į centro veiklą įtraukti beveik visi progimnazijos mokiniai, tad buvo padaryta atranka, kurios metu išrinkti patys aktyviausi ir darbščiausi centro nariai. TUC vadovė G. Žilytė ekskursija suorganizavo kaip edukacinę ir kultūrinę pamoką. Buvo sugalvoti konkursai, kuriuose dalyvavo visi keleiviai ir jie gavo žinių apie XX a. Lietuvos istoriją. Tai buvo ne tik padėka jaunimui už jų šaunią veiklą ir darbus, bet ir galimybė sužinoti apie savo šalies istoriją.

Konkurso nugalėtojus pasveikino kartu su mokiniais važiavęs Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman. Jis moksleivius pavaišino macais, kaip žydų istorijos simboliu.

Projektas tęsis ir toliau. TUC vadovė planuoja tolimesnę veiklą auklėjant nuostabų, darbštų ir žingeidų Lietuvos jaunimą.