Nejubiliejinė šventė

Mes esame įpratę švęsti jubiliejus: 50-mečio, 70-mečio proga ir pan. Bet ar taip teisinga?

Argi negalima pasveikinti žmogaus, kuriam suėjo 79 metai, kuris pragyveno sunkius laikus, bet vis dar turi vilčių, svajonių ir energijos joms įgyvendinti?

Kalbame apie savo garbų bendruomenės narį Jurij Raak-Smirnov, kuris sulaukė gražaus 79-ojo gimtadienio. Jis yra Panevėžio žydų bendruomenės seniūnas ir vyriausias narys.

Jurij Raak – Smirnov pavyko išgyventi Holokaustą. 1941 m., kai Jurij buvo 6 metai ir prasidėjo II pasaulinis karas, jo šeima, kurioje buvo iš viso trys vaikai, vertėsi sunkiai, kentė badą, slapstėsi nuo nacių. Mamai Aleksandrai reikėjo išgelbėti ir išmaitinti savo tris vaikus. Galite tik įsivaizduoti kaip sunku buvo šeimai. 1943 m. šeimą vis tiek sugavo, pasodino į traukinį ir atvežė į Panevėžio koncentracijos stovyklą. Tačiau mamai su vaikais pavyko ir iš čia išsigelbėti. Ji sudegino visus turėtus dokumentus ir visiems tvirtino, kad visa jos šeima yra rusų tautybės. Taip jie išsigelbėjo ir nesulaukė tokio liūdno likimo kaip likę Panevėžio ir iš kitų kraštų suvežti žydai – jie nebuvo sušaudyti Kurganavos miške.

Po karo šeima liko gyventi Panevėžyje. Vaikai išmoko lietuvių kalbą, baigė vietines mokyklas. Jurij baigė technikumą ir pradėjo dirbti Panevėžio geležinkelio stotyje darbininku, vėliau tapo meistru. Jurij turi 41 metų darbo stažą. Bet dar ir šiandien jis energingas, prižiūri dėl ligos patale gulinčią savo žmoną.

Tad mes šiandien nuoširdžiai sveikiname Jurij Raak – Smirnov sulaukus tokio gražaus amžiaus. Tikimės, kad ir Lietuvos žydų bendruomenės linki laimės ir didelės sveikatos.

Sutapo taip, kad tą pačią dieną 65-ąjį gimtadienį švenčia ir liaudies meistras, mūsų bendruomenės narys Konstantinas Chružkovas, kuris daug prisidėjo prie Panevėžio žydų bendruomenės plėtros.

Taip pat, šią dieną gimtadienį švenčia ir Eduard Solovjov, kuriam suėjo 76-eri metai.

Visiems sukaktuvininkams linkime daug sveikatos, laimės, neblėstančios energijos ir dar ilgų ilgų gyvenimo metų!