Amerikos žydų labdaros organizacijos Joint šimtmetis

2014 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais buvo paminėtas Amerikos žydų labdaros organizacijos Joint šimtmetis

2014 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais buvo paminėtas Amerikos žydų labdaros organizacijos Joint šimtmetis: Panevėžio miesto žydų bendruomenė iškilmingai atidengė monumentinę Stelą ir išleido knygą apie Amerikos žydų labdaros organizaciją Joint (American Jewish Joint Distribution Committee), skirta jos šimto metų veiklai Panevėžyje ir Lietuvoje paminėti.

Joint labai daug prisidėjo atstatant Lietuvos ūkį, kuris stipriai nukentėjo per I pasaulinį karą. Organizacija padėdavo nevalstybiniams vaikų namams, suteikdavo prieglobstį žydų našlaičiams, palaikė žydų mokyklas, skatino religinę veiklą. Taip pat teikė piniginę pagalbą seniems žmonėms ir neįgaliesiems, skatino bendruomenines institucijas, iš dalies finansavo paminklų genocido aukoms statybas. Amerikos žydų labdaros organizaciją Joint rėmė kultūrinę veiklą, subsidijavo žydų teatrus, skatino knygų ir laikraščių leidybą. Panevėžyje Joint bendradarbiavimo tiek su verslininkais, tiek su pramoninkais. Taip pat rėmė jaunimą: skirdavo lėšų vaikų stovykloms, žiemos ir vasaros metu nuveždavo juos pailsėti į Palangą, rėmė švietimo įstaigų statybą bei padėjo jas išlaikyti. Apie visą tai rašoma šioje naujoje knygoje.

Pagrindinis knygos tikslas – supažindinti Lietuvos visuomenę su šios labdaringos organizacijos veikla. Tai pirmas naujas istorijos puslapis, kuris bus studijuojamas šalies aukštosiose mokyklose. Knyga išleista dviem kalbom – lietuvių bei anglų, todėl ją galės skaityti tiek mokantys lietuvių kalbą, tiek ne.

Knygos egzemplioriai padovanoti ne tik Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai, bet ir Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Knyga taip pat buvo įteikta Jašai Markui Zingeriui, valstybinio Vilniaus Geono žydų muziejaus direktoriui. Knygos egzemplioriai pristatyti į visus šalies regionus, nes Joint savo veiklą vykdė visuose Lietuvos miestuose. Ši knyga bus naujiena ir kraštotyrininkams, todėl kad apie Amerikos žydų labdaros organizaciją Joint ir jos veiklą Lietuvoje beveik nėra parašyta nei vieno straipsnio.

Minėtą knygą galima įsigyti Panevėžio miesto žydų bendruomenėje (Ramygalos g. 18, Panevėžyje), Lietuvos žydų bendruomenėje (Pylimo g. 4, Vilnius) arba pas Joint atstovę Lietuvoje Viką Juse.