Sulaukė gražaus jubiliejaus

Šiltoje, beveik namų aplinkoje birželio 12 d. bendruomenės patalpose susirinko didelis narių būrys ir pasveikino gražaus jubiliejaus proga Jurijų Smirnovą, kuriam šiemet sukako 80-ešimt metų.

Garbingo amžiaus progą jubiliatą pasveikino Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai, Panevėžio m. tarybos nariai Galina Kuzmienė, Alfonsas Petrauskas. Specialiai pasveikinti Jurijaus atvyko Rožyno progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro vadovė Genutė Žilytė, kuri palinkėjo ne tik daug sveikatos ir energijos, bet ir likti ateityje tolerantiškumo pavyzdžiu Lietuvos jaunimui.

Pskovo mieste gimusį vaiką į Lietuvą atvežė naciai ir įkalino visą šeimą Panevėžio, po to – Šiaulių koncentracinėje stovykloje. Jurijaus motinai pavyko sunaikinti dokumentus ir išgelbėti vaikus nuo mirties. Išgyvenęs visus pragaro kančias, šaltį, alkį ir skurdą, Jurijaus šeima sulaukė, kai Sovietų Armija išlaisvino Lietuvą. Po Lietuvos išlaisvinimo pasiliko Panevėžyje su mama, broliais ir seserimis. Kiekvieno vaiko likimas susiklostė savaip. Visi vaikai baigė Panevėžio m. mokyklas, tuo tarpu motina viena dirbo ir visomis jėgomis bandė išlaikyti šeimą. Jurijaus tėvo pavardė – Raak. Tačiau ją reikėjo pakeisti, kad save ir savo šeimą apsaugoti nuo sunaikinimo.

Išgyvenęs sunkius Holokausto metus, Jurijui Smirnovui (Raak) pavyko gauti vidurinį išsilavinimą, baigti technikumą ir ilgą laiką, apie 45 metus, dirbti skirtingose pareigose AB „Lietuvos geležinkeliai“ Panevėžyje. Šiuo metu Jurijus Smirnovas – kuklus, pareigingas žmogus. Buvo Panevėžio m. tarybos nariu, liaudies teismo atstovu. Labai aktyviai dalyvauja Panevėžio m. žydų bendruomenės veikloje.

Jurijus Smirnovas beveik nebeturi artimųjų, todėl jam bendruomenė kaip antri namai, kuriuose jis, priklausomai nuo sveikatos būklės, lankosi dažnai. Šia šventine diena Jurijus Smirnovas sulaukė daug gražių žodžių, palinkėjimų, sveikinimų. Linkime visiems sulaukti tokio garbaus amžiaus ir likti žvaliam bei mylinčiam gyvenimą, kaip Jurijus Smirnovas.