Atminimo valanda Rokiškyje ir Panemunėlyje

2017 metų rugsėjo 8 d. popietę į Rokiškio krašto muziejaus menę rinkosi rokiškėnai ir svečiai, jų tarpe ir Panevėžio miesto žydų bendruomenės atstovai.

Svečiai susirinko viename iš istorinių architektūros paminklų Rokiškio mieste –  kraštotyros muziejuje. Renginys skirtas pažymėti Europos žydų kultūros dieną. Renginio tema ,,Diaspora ir paveldas. Štetlas“.  Projekto autorė rež. Neringa Danienė susirinkusiems pristatė programą, kuri sudaryta iš trijų dalių. Pirmoje renginio dalyje buvo iškilmingai pagerbta Molėtų krašto muziejaus direktorė, lituanistė Viktorija Kazlienė. Svečias iš JAV F. Šapiro jai įteikė savanorio Ruvino vardo premiją. Savo kalboje F. Šapiro padėkojo Viktorijai Kazlienei už žydų paveldo sklaidą ir „žydų atminties maršą “.

Reikia pažymėti, kad premijos steigėjas F. Šapiro 10 metų bėgyje kiekvienais metais lankosi Rokiškio ir Panevėžio miestuose, kur iki Antrojo pasaulinio karo gyveno jo protėviai. F. Šapiro dėka buvo pastatytas paminklas ir sutvarkyta tvora Rokiškio žydų kapinėse.

Prisimenant „Litvakus“  jis prisiminė Lietuvos kariuomenės eilinio kario savanorio Rovino Būno biografiją, kuris žuvo už Lietuvos nepriklausomybę. Sveikinimo žodį susirinkusiems pasakė Rokiškio meras Antanas Vagonis ir LR Seimo narys Jonas Jarutis.  Po to svečiams buvo pristatytas spektaklis „Nutildytos mūzos“ (rež. N. Danienė) pastatytas pagal Panemunėlio vaistininko Naumo Olkino dukros dienoraštį. Šis spektaklis buvo pristatytas  š. m. balandžio mėn. Panevėžio J. Miltinio gimnazijoje, kuris giliai sujaudino visus žiūrovus.

Antroje minėjimo  dalyje svečiai vyko į Panemunėlį, kur  miestelio aikštėje, netoli geležinkelio, buvo atidengtas koplytstulpis, skirtas Matildos  Olkinaitės atminimui ( tautodailininkas Vidmantas Zakarka). Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman  rež. N. Danienei įteikė padėkos raštą nuo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir simbolinį varpą, padėkojo visiems renginio organizatoriams ir garbingiems svečiams, atvykusiems iš Vilniaus, kuriems įteikė naują Žydišką kalendorių.  Jo leidybą rėmė Geros valios fondas, o išleido Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė.

Gerokai temstant, minėjimo skirto Holokausto aukoms dalyviai važiavo link Šeduikiškių kaimo, kur miško prieglobstyje buvo atidengtas paminklinis akmuo. Jis pastatytas asociacijos „Rokiškio teatras“ artistų – savanorių, F. Šapiro bei kitų rėmėjų dėka.

Po visko vicemeras Egidijus Vilimas savo kalboje prie paminklo padėkojo Rokiškio krašto muziejaus direktorei Nijolė Šniokienė, o Gennady Kofman jai, prof. Irenai Veisaitei,  rež. Sauliui Beržiniui įteikė žydiškus kalendorius.