Panevėžio miesto žydų bendruomenėje irgi prasidėjo šiai įsimintinai datai skirti renginiai.

Pasaulis ruošiasi minėti Pergalės prieš nacistinę Vokietiją ir jos sąjungininkus 75-etį.

Panevėžio miesto žydų bendruomenėje irgi prasidėjo šiai įsimintinai datai skirti renginiai.

Rusijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Maksim Sibilev įteikė jubiliejinius medalius mūsų bendruomenės senjorams – karo veteranui Jurijui Smirnovui (Raak) ir Leningrado blokados dalyviui Jefimui Grafman.

Jurij Smirnov (Raak) per stebuklą liko gyvas būdamas 7 metų mažametis kalinys. Jo mama sudegino visus dokumentus, taip išgelbėdama save ir savo vaikus.

1943 m. Jurij, dar vaikas, buvo atvežtas iš Pskovo su broliu ir seserimi į Šiaulių getą.

Po karo Jurij liko gyventi Aukštaitijos sostinėje ir ilgus metus dirbo Panevėžio geležinkelyje.

Jefim Grafman gimė Leningrade (dabartiniame Peterburge) ir karo metu su motina bei dviem seserimis buvo miesto-didvyrio blokados dalyviai. Viena sesuo mirė nuo bado ir palaidota Leningrade. 1943 m. Jefim su motina ir likusia seserimi buvo evakuoti į Rusijos gilumą. Tėvas Semion Grafman tuo metu kariavo fronte. Į Panevėžį Semion Grafman atvyko kaip karininkas, ir su savim atsivežė savo šeimą.

Svečiai iš Rusijos ambasados Lietuvoje garbingai pasveikino mūsų bendruomenės narius su Pergalės diena, padėkojo ir palinkėjo sveikatos.

„Ačiū, kad gyvenate“ – paspaudęs ranką pasakė M. Sibilev.