Susitikimas dėl žydų paveldo išsaugojimo

Spalio 21 d. Panevėžio žydų bendruomenės patalpose įvyko pasitarimas dėl bendradarbiavimo su, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičiaitės-Bitė miesto viešosios bibliotekos darbuotojais ir žydų bendruomene. Pasitarime dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Rimantas Narkevičiaus.

Greta Kėvelaitienė, bibliotekos krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja paragino šios dvi organizacijas išlaikyti kuo glaudesnius ryšius bendradarbiaujant. Jos pasiūlymui pritarė ir bibliotekos darbuotojai: Ilona Mažylytė ir Sigita Marcinkevičienė.

Draugiškoje atmosferoje buvo aptarti įvairių miesto struktūrų ir organizacijų sąveikos klausimai, organizuojant viešuosius renginius. Rimantas Narkevičius pabrėžė žydų bendruomenės pirmininko Gennady Kofmano didelį darbą renkant medžiagą, susijusią su miesto žydų istorija.
Dalyviai buvo supažindinti su saugomomis bendruomenes patalpose senovinėmis knygomis, laikraščiais, paveikslais, nuotraukomis.
Buvo aptarta galimybė plačiau pasakoti miesto visuomenei apie žydų papročius per renginius, spaudą, parodas. Pasiektas susitarimas, kad su gražiomis žydų tradicijomis reikia supažindinti kuo daugiau moksleivių, studentų, miesto gyventojų, nes žydų istorija glaudžiai susijusi su bendra Lietuvos istorija. Šita prievolė ir maloni pareiga numatyta bendruomenės Įstatuose ir jos griežtai laikomasi: “ žydų kultūrinio palikimo ir jo paminklų išsaugojimą, ypatingą reikšmę teikiant žydų kapinių išsaugojimui, masinių žydų žudynių vietos ir nusipelniusių žydų atminties išsaugojimui Panevėžio apskrityje“. Bet yra dar žmonių, kurie nesidomi ne tik šeimos istorija ir nežino savo šaknų, bet ir lieka nežinomybėje dėl žydų įnašo į miesto kultūrą ir vystymasį. Jiems reikia padėti surasti savo ištakus.

Po antro pasaulinio karo daugelį metų žydai buvo priversti slėpti savo tautybę. Dabar, laisvės laikais, žmonės gali drąsiai pripažinti savo tikėjimą. Miesto šviesuoliai deda daug pastangų,kad nušviestų istorinius įvykius įvairiais būdais: palaikant bendradarbiavimą tarp įvairių šalių žydų bendruomenių, tarp respublikinių ir miesto organizacijų. Kuo daugiau bus glaudesni ryšiai tarp įvairių organizacijų, tuo daugiau tiesos apie save žinos žmonės.

Aptartas labai svarbus klausimas, dėl kurio dalyviams nekilo abejonių: istorinės tiesos dėl miesto Sinagogos Valančiaus g. 4 pastato atkūrimo. Gennady Kofman supažindino dalyvius su turimais archyviniais dokumentais iš kurių aišku, kam priklauso Sinagoga nuo pastatymo, ir kam jį turi priklausyti dabar. Taip pat pirmininkas informavo dalyvius kam suteikta visa dokumentacija.

Svečiams buvo padovanoti žydų kalendoriai ir knygos apie Lietuvos žydus.

2021 m. sausio mėn. visi dalyviai pageidavo organizuoti konferencija. Tema ir dienotvarkė bus tikslinama.