Atlėgus koronaviruso pandemijos iššauktiems apribojimams, sulaukėme svečių iš užsienio, ieškančių informacijos apie savo artimuosius, apie jų gyvenimo istorijas ir likimą.

Panevėžio žydų bendruomenėje lankosi svečiai

Atlėgus koronaviruso pandemijos iššauktiems apribojimams, sulaukėme svečių iš užsienio, ieškančių informacijos apie savo artimuosius, apie jų gyvenimo istorijas ir likimą.

Liepos 25 d., atvykę iš Izraelio PŽB aplankė garsaus Panevėžio rabino Iljachu Rabinovič, gyvenusio ir tarnavusio mieste daugiau kaip 20 metų, proproanūkis Yeir su žmona. Jis domisi Panevėžio žydų religiniu gyvenimu XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje. Svečias susipažino su Panevėžio miestu ir aplankė žydų paveldo vietas.

1857 m. archyviniuose dokumentuose Panevėžyje minimos 8 sinagogos, dar keletas buvo privačiuose namuose. Apie religinį žydų gyvenimą aprašyta knygoje „Žvilgsnis į praeitį: Panevėžio žydų istorija ir palikimas“, kuri tik išleista ir bus pristatyta artimiausiu metu visuomenei.

Rugpjūčio 2 d. bendruomenėje lankėsi svečias iš Vokietijos, rašytojas Siegmar Horst su žmona Siegel Sonja. Jo kelionės tikslas – Panevėžyje gyvenusios žydės Rocha Smolnik (1920-1941 m.) likimas.

Pagal PŽB bendruomenės surinktą archyvinę medžiagą paaiškėjo, kad Rocha, gimusi 1899 m. kovo mėn. Kupiškyje, gyveno Panevėžyje iki antrojo pasaulinio karo. Buvo susituokusi su Abraomu Labo, gimusiu 1889 m. Surdegyje. Abraomas buvo batsiuvys. Pora susituokė 1929 m. gruodžio 27 d. Panevėžyje. PŽB archyve yra sutuoktuvių liudijimo įrašas. Pagal dokumentą, kuri atvežė svečias, Rochai Smolnik pasas išduotas okupacines Vokietijos karines valdžios 1917 m.

1941 m. Rochos vyras Abraomas Labo buvo suimtas ir išvežtas į Vokietijos Miuncheno koncentracijos stovyklą, ir 1944 m. gruodžio 31 d. žuvo Waldlager V darbo stovykloje. Manoma, kad Rocha Labo (Smolnik), žuvo Holokausto metu Panevėžyje.